2006-01-31 – Ny förkortning – LAMP

Nya företeelser kräver nya ord för att vi ska kunna prata om dem. Refererande till bloggen från 2006-01-22 har nu ett ord uppkommit som beskriver en av de mer vanliga sammansättningarna för öppna system. Förkortninggen lyder LAMP, där LAMP står för: Linux, det...

2006-01-27 – Moores lag

En av processortillverkaren Intel's grundare, Gordon Moore, definierade 1965 den s.k. Moores lag. Den innebär kortfattat att antalet transistorer per kvadrattum dubbleras var 12:e månad. Senare har lagen omdefinierats till att gälla var 18:e månad. Att döma av...

2006-01-22 – Öppna system

Internet har för oss vanliga funnits i dryga 10 år. Som barn av Internet, uppforstrade med Internets kultur, har vi kunnat se t.ex. Linux. Nu får Internet barn-barn, kan man säga. Som barn till Linux växer mängden av öppna programvaror. Databasen heter oftast MySQL...

2006-01-20 – Digitaliserings tidevarv

Det är drygt 100 år sedan den analoga telefonin såg dagens ljus. Och det är drygt 50 år sedan den analoga telvisionen började strömma ur våra TV-mottagare. För cirka 10 år sedan började det sigital Internet bli en allmän tillgång. När vi så skriver 2006 är vi mitt...

2006-01-13 – Wintel

Under förra decenniet började vi tala om Wintel (Windows + Intel) som en teknologisk plattform. Sedan PCn's födelse har det ju varit Intel-chips och Microsoft-mjukvara i en sorts allians, förutom AMD's processorer och IBM's DOS initialt. Nu ser det ut...