Det är drygt 100 år sedan den analoga telefonin såg dagens ljus.

Och det är drygt 50 år sedan den analoga telvisionen började strömma ur våra TV-mottagare. För cirka 10 år sedan började det sigital Internet bli en allmän tillgång.

När vi så skriver 2006 är vi mitt uppe i att ändra den 100-åriga och 50-åriga historien. Telefonin blir digital. Redan i GSM är den faktiskt det. Med IP-telefoni är den definitvit det. Telvisionen blir digital i takt med att det analoga sändarnätet över Sverige släcks bit för bit. Radion är faktiskt fortfarande mycket analog. Men historiskt sett har den en längre historik att bära på. Tänk på långvåg, mellanvåg och kortvåg som flera av oss kommer ihåg, och som faktiskt på den Europeiska kontinenten fortfarande är i bruk.

Den trådbundna bäraren i Sverige har varit och är det tvåtrådiga kopparnätet till väldigt många invåndare. Konkurrens från kabel-TV-nät och nyanlagda fibernät finns. Vi är vana vid att det finns två-trådigt kopparnät.

Om vi bygger nytt idag finns det inget som säger att det ska finnas kopparnät. Något som vi alla är så vana vid är plötsligt inte en självklarhet. Som ersättare ser vi fibernät och trådlösa nät växa sig allt starkare.

Sverige befinner sig i en infrastrukturell omställningsfas.