Min årliga trendspaning har fått underrubriken ”Money talks (i valen och kvalen)”, då det är rikligt med olika parametrar som kommer att avgöra utfallet av 2024. Flera pågående krig och spänningar i kombination med väldigt många politiska val världen över gör att den osäkerhetstolerans jag tjatat om, och som många vant sig vid, kommer väl till pass även i år. Priset på pengar talar – Money talks.

I 2023-års trendspaning, som hade underrubriken Förutsägbar oförutsägbarhet lyckades jag bland annat förutse att säkerheten skulle bli ett prioriterat område, försörjningskedjornas problem minska, inflationen sakta ner, Polen byta regering, Kina släppa nya chips med AI, sociala medier bli massmedia, och att klimatmötet COP28 skulle komma fram till att det fortsatt går att pumpa fram kolväten.

Det finns tre vetskaper; Det vi vet att vi vet, det vi vet att vi inte vet och det vi inte vet att vi inte vet.

Denna årliga, tolfte trendspaning i ordningen, för 2024 på global nivå har som ambition att se mer än det som vid en första anblick verkar finnas att se. Tankar och fakta har jag hämtat från många varierande källor som jag bedömt som trovärdiga och relevanta. Observera att detta är en spaning – det jag gissar kommer att ske – inte nödvändigtvis det jag vill ska ske.

Övergripande

Från återhämtning efter pandemin till inflation till krig och nu rekordvalår. Den globala återhämtning fortsätter sakta, med växande regionala olikheter. 2024 innehåller 40 nationella val, som berör 41% av jordens befolkning och omfattar 42% av global BNP. Världen förändras snabbt. Ekonomin normaliseras stegvis efter pandemitiderna och styrs upp av strukturella krafter – minskande klassisk arbetskraftsstyrka, geopolitisk fragmentering och övergång till lägre användning av kol.

Vad gäller BNP under 2023 (i biljoner USD) är USA störst med (26,9) följt av Kina (17,6), Japan (4,4), Tyskland (4,3), Indien (3,7), UK (3,2), och Frankrike (2,9).

Inflationen faller i en strukturellt sett annorlunda värld. Den globala inflationen förutses att stadigt avta från 8,7% 2022 till 6,9% 2023 och 5,8% 2024. Kärninflationen kommer generellt sett att avta mer stegvis och inflationsmålen kommer INTE att nå sina mål förrän 2025 i de flesta fall.

Global tillväxt saktar in från 3,5% 2020 till 3,0% 2023 och 2.9% 2024, vilket alla är under genomsnitt på 3,8% för år 2000-2019.

Den beräknade ekonomiska tillväxten leds av Indien, Filippinerna, Indonesien, Pakistan och Kina och i botten finner vi Argentina, UK, Sverige, Singapore och Italien.

Antalet väderrelaterade händelser med skadeverkningar har ökat under de senaste tre decennierna. Och när skadeverkningarna fortsätter öka kommer vi att se ökad efterfrågan på motståndskraft mot skadorna.

Omgörningen av globaliseringen pågår med ökad geopolitisk fragmentering som driver på en omgörning av försörjningskedjorna, vilket skapar geografiska vinnare och förlorare i tillväxtmarknader. Volymen av pågående geopolitiska spänningar innebär att problem som tidigare har kunnat ignoreras eller lätt hanteras, numera direkt påverkar företagens försörjningskedjor och kundbaser.

Vi kommer se fler M&A (företagsaffärer). Efter en låg nivå under 2023 finns en mängd uppdämda behov som lösgörs när inflationen faller stegvis och räntorna sänks.

När pengar är billigt kan många problem gömmas undan. När det nu är slut med nollräntor blir alla tvungna att skärpa sig. Money talks och i de kommande valen och kvalen ökar trycket på det som vi i Sverige kallar ”sunt förnuft”, efter 15 år med den förvirrande kombinationen av låga räntor och sociala medier.

Ekonomi, politik och geopolitik

Ekonomi

Inflationen drivs av fyra faktorer:

1) Sedelpressarna under pandemin

2) Globalt åldrande population som driver upp priset på arbetskraft

3) Geopolitiska spänningar som förstör försörjningskedjorna

4) Bristande överensstämmelse mellan efterfrågan och utbud av energi när energislagen förändras drivet av omställning.

Riksbankernas inflationshämmande åtgärder genom räntejusteringar adresserar främst faktor 1).

För faktor 2) kan priset på arbetskraft komma att påverkas när Artificiell Intelligens tillför mer arbetskraft samt pensionsåldrarna justeras, som följd av ökad livslängd (se även under avsnittet om Konsumentmarknaden)

De geopolitiska spänningarna består och befäster därmed faktor 3).

För faktor 4) kan överenskommelserna på COP28 komma att öka överensstämmelsen mellan utbud och efterfrågan på energi.

Sålunda kvarstår flera drivkrafter för inflation även under 2024, vilket medför att inflationen endast stegvis faller och kan komma att senarelägga räntesänkningar.

Det finns fem definierbara riskabla moment för världsekonomin under 2024:

1. Japans räntor
Japan avslutar en period av negativa räntor med en inflation runt 2%. När andra avancerade ekonomier har dragit åt med striktare penningpolitik, har Japans centralbank hoppats kunna dra fördelar av prispress och öka inflationen genom ökad penningmängd. Men nu slutar det. Om japanska obligationer börjar ge bättre ränta kommer massor av kapital som placerats utomlands åter flöda in till Japan, vilket kommer påverka den globala finansmarknaden.

2. Kinas bostadsbubbla
Kina är världens näst största ekonomi med en inhemsk fastighetsmarknad med cirka 20 miljoner bostäder som är ”köpta” men aldrig byggda. De som väntar på en bostad blir otåliga vilket äventyrar den sociala stabiliteten. Det gäller att undvika en kaskad av konkurser, vilket skulle kunna få Kina att efterlikna Japans decennielånga anemiska tillväxt.

3. Europeisk eftersläpning
Tyskland, som är Europas ekonomiska draglok, presterade dåligt 2023. Kriget i Ukraina fortsätter. Bilindustrin möter stark konkurrens från Kina. Lägg därtill att Europa beslutat sig för att först reglera AI istället för att utveckla. 2008 var eurozonens och USA’s ekonomi ungefär lika stora. Nu är USA’s ekonomi 70% större än eurozonens!

4. Hur ska det gå för den amerikanska konsumenten?
Recession eller mjuklandning när USA’s ekonomi kommer tillbaka kommer bero av hur arbetsmarknaden står sig. Om det blir ökad arbetslöshet kommer det slå mot konsumtionen. Federal Reserve uppger en beräknad ökad arbetslöshet på 4,1% i slutet av året.

5. Hur ska Indien leva upp till sina löften?
När Kina förblir på ett lägre tillväxtspår börjar många fundera om Indien kan bli den nya tillväxtmotorn i Asien. Indien har val i april. Regeringen satsar första halvåret. Privata investeringar förväntas växa andra halvåret. Arbetslösheten i Indien var drygt 10% hösten 2023.

I en mer ombytlig makro-ekonomisk miljö, tillsammans med fortsatt relativt höga räntor, kan det komma att innebära att investerare behöver begära en större kompensation för en likvärdig risk. De kan möta denna ”högre ribba” genom att bli mer precisa om målsättningarna med möjligheterna i de investeringar de gör. Det leder till en uppstramning vad avser lönsamhet. Under perioden med nollräntor har ”problem” kunnat döljas, men de blir synliga nu – ”cheap money can mask a lot of problems”

Den ekonomiska osäkerheten består. Även om västliga ekonomier gick bättre än väntat under 2023 är inget klart ännu. Räntor som blir höga länge kommer att bli smärtsamma för företag och konsumenter, även om recession kan undvikas. Kina kan komma att gå i deflation.

Generellt råder mindre hopp och mer rädsla. Geopolitik är problemet, som delvis har sin grund i geoteknologi.

Det finns länder som kan komma att kunna överbrygga de geopolitiska gränserna: Vietnam, Polen, Marocko, Mexiko och Indonesien.

Politik och geopolitik

Val 2024 med bestämda datum: 7/1 Bangladesh, parlament – 9/1 Bhutan, parlament – 13/1 Taiwan -president, parlament – 14/1 Komorerna, president (1:a omg) – 15/1 USA, primärvalssäsongen börjar. Pågår till juni – 28/1 Finland, president – 4/2 El Salvador, president, parlament – 7/2 Azerbajdzjan, president – 14/2 Indonesien, president, parlament – 8/2 Pakistan, parlament – 25/2 Belarus, – parlament – 25/2 Senegal, president (1:a omg) – 1/3 Iran, parlament, expertförsamlingen – 10/3 Portugal, parlament – 17/3 Ryssland, president – 10/4 Sydkorea, parlament – 5/5 Panama, president, parlament – 12/5 Litauen, president – 19/5 Dominikanska republiken, president, parlament (1:a omg) – 1/6 Island, president – 2/6 Mexiko, president, parlament – 6/6–9/6 EU, EU-parlamentet – 9/6 Belgien, parlament – 15/7 Rwanda, president, parlament – 30/9 Österrike, parlament – 9/10 Moçambique, president, parlament – 13/10 Litauen, parlament – 27/10 Uruguay, president, parlament – 5/11 USA, president, parlament – 7/12 Ghana, president, parlament (1:a omg)

Val 2024 utan bestämda datum: Algeriet, president – Botswana, parlament – Georgien, president, parlament – Guinea-Bissau, president – Indien, parlament (trol apr-maj) – Jordanien, parlament – Kiribati, president, parlament – Kroatien, president, parlament – Madagaskar, parlament – Maldiverna, parlament – Mauretanien, parlament – Mauritius, parlament – Moldavien, president – Mongoliet, parlament – Namibia, president, parlament – Nordkorea, parlament – Nordmakedonien, president, parlament – Palau, president, parlament – Rumänien, president, parlament – Salomonöarna, parlament – San Marino, parlament – Slovakien, president – Sri Lanka, president – Storbritannien, parlament (trol 2024, senast jan 2025) – Sydafrika, president, parlament (apr) – Sydsudan, president, parlament – Syrien, parlament – Tchad, president, parlament – Tunisien, president – Uzbekistan, parlament – Venezuela, president.

Asien: det första stora presidentvalet har ägt rum i Taiwan den 13 Januari. I övriga Asien kommer Indierna gå till valurnorna för att avgöra om Modi får förtroende en tredje period i ett land med världens största befolkning och som snabbt håller på att bli ett stort tillverkningsland. När Kinas tillväxt har saktat ned, spänning runt Taiwan ökat och USA fortsätter begränsa Kinas tillgång till avancerad teknik, har den ”nya kalla kriget retoriken” hårdnat. Men västerländska företag som försöker minska sitt beroende av försörjning från Kina har visat sig vara lättare sagt än gjort. Båda parter, Kina och USA, kommer uppvakta de små och mellanstora makterna.

Europa: Det europeiska Ryssland är den mest befolkade delen av Ryssland, som är i direkt konflikt med Ukraina sedan två år. Allt från energi till vardagsvaror har påverkats av kriget, men ingen av sidorna har visat några tecken på att vinna. Kriget kan inte vinnas, men stabilitet kan skapas. Ryssarna kommer att gå till val den 17 Mars, medan Ukrainas planerade presidentval troligen kommer bli framflyttat då nationen lever i krig. Etablerade partier i Europa kan också förvänta sig en nedgång i valet till Europaparlamentet i Juni, medan Storbritanniens ekonomi kommer att vara under lupp när Rishi Sunak har lovat ett val någon gång under 2024. Högerpartierna förväntas öka sin andel i Europa.

I Mellanöstern råder kalabalik. För USA är det en test om USA kan anpassa sig till en mer komplex och hotande värld. USA’s plan att utmana Asien och fokusera på konkurrensen med Kina blir svår med krig i Ukraina och Gaza. Även Ryssland är distraherade och förlorar inflytande. Frusna gamla konflikter töar upp och lokala kalla krig värmer upp världen runt. Instabiliteten ökar. Världen förbereder sig nu för mer konflikt.

Amerika: Presidentvals-cykeln i USA börjar i Januari med de första primärvalen. När presidentvalet genomförs den 5 November kommer inte bara USA’s nästa president att väljas, utan även senat och representanthus och guvernörsval. I Mexiko är det presidentval redan i Juni, som kan påverka både handel och gränssäkerhet med sin granne i norr. Venezuela går till valurnorna i December.

Det val som alla tittar på är naturligtvis valet av president i världens största ekonomi – USA. Väljare och domstolar kommer att säga sitt om Donald Trump. I slutändan kan det handla om små marginaler för eller emot Trump. Men konsekvenserna av resultatet kommer vara globala, påverka allt från klimatpolitik till militära stödet till Ukraina. Faktum är att valpåverkan i USA kan innebära att Putins öde beror mer på amerikanska väljare än ryska.

Om Trump vinner kan det som kallas Trumponomics komma att gälla. Alla undersökningar visar att väljare tror att Trump är bättre på ekonomi än Biden.

Trumponomics innefattar:

– lägga en tull på 10% på utländska varor

– mer strafftullar till Kina

– förlänga de skatter Trump redan instiftat fram till 2025 med ytterligare år

– låta hälso- och sjukvård vara orörd, vilket leder till budgetunderskott, vilket kräver neddragning av utlandsbistånd, klimatbidrag och immigration

– spara skattebetalarnas pengar genom att minska involvering i krig världen runt (Ukraina)

– dra ner på antalet myndigheter och att avveckla två myndigheter för varje ny myndighet

– avveckla klimat policies för bränsleekonomi och utsläppsstandarder och dra sig ur Paris-avtalet

– kritisera Federal Reserve och inte förlänga Jerome Powells chefskap 2026

– en långsiktig pro-amerikansk energipolitik, ta bort alla hinder för att borra efter olja och naturgas samt ta bort alla incitament för elbilar och ”ren energi”.

Omvärlden kommer att försöka ”Trump-säkra” sig och sina investeringar under året fram till presidentvalet. Mot slutet av året kan det komma uppstå effekter av att länder och företag börjar ”prisa in sig” om Trumps opinionssiffror talar för att Trump svärs in som president 2025.

EO14105 (Executive Order) som Biden utfärdat med regler som stryper USA’s investeringar i Kina av resurser som kan komma att användas i Kinas krigsmaskin kommer att implementeras 2024. Allt för att förhindra att Kina får kraft att expandera mot t.ex. Taiwan.

Förutsatt att Putin vinner valet i Ryssland och om USA’s förmåga inte räcker till att ta itu med både Putin och Kinas hot mot Taiwan och om Trump blir president, kan en ”deal” om Ukraina bli verklig, vilket stärker Putins aktier för att göra nästa återetablering av Sovjetunionen. Men Putin har demografin emot sig. Med många gamla och få unga i en totalt sett minskande rysk befolkning. Därför vänder sig Putin till Kina, som också har problem med demografin.

Frankrike hamnar i fokus under 2024, med 80 års-minnet av D-day i juni, med Olympiska spelen i Paris i juli och återinvigningen av Notre Dame i december. Under OS kommer Frankrike att satsa stort med bl.a. maratonsimning i Seine, som haft badförbud sedan 1923 samt Breakdancing som gör entré som OS-gren och ska genomföras på Place de la Concorde mitt i Paris i änden av Champs Elysées. Som av en händelse har president Macron i januari utsett en ny 34-årig premiärminister som ska bilda ny regeringen och ta sig an 2024’s alla uppgifter.

Att trycket på ”sunt förnuft” ökar kan bl.a. noteras i hur Frankrikes president Macron i sitt stora tal i januari 2024 började använda uttrycket ”bon sens” flera gånger, precis om presidentkandidat Trump frekvent hänvisar till ”common sense”.

Teknologi

AI blir kreativt, hittar på saker som inte förväntas, spottar ut bilder som inget tänkt sig. En artificiell brainstorming, som leder till oväntad och utökad innovation. Nu finns ”hallucination index” för att definiera på vilken nivå påhittigheten befinner sig hos en AI.

Nya arbetstillfällen växer med AI. Prompt engineering ger titeln promptare, på svenska, som är en person som har kunskap om hur man ger AI order för att nå bästa resultat. Den som producerar bilder och foton genom prompting kallas promptograf som framställer promptografi.

AI går från koncept till kommersialisering. Det börjar med att företagen ser möjligheterna att effektivisera. Framöver kommer ännu mer datakraft med högteknologisk hårdvara att hamna i fokus.

En ny era för medicinsk utveckling inom neuroscience uppstår och kan benämnas ”AI-driven hälsovård”.

Under 2024 kommer även de små språkmodellerna till AI. De kan köras på mindre krävande hårdvara, vilket totalt sett ökar utbredningen av AI. Därutöver kommer företagen att kunna dra nytta av de mindre språkmodellerna ännu mer när deras kapacitet kan kombineras med kunskapsgrafer och ge hela ekosystem. AI blir därmed mer kostnadseffektivt och skalbart.

Affärsverksamheter nyttjar AI, myndigheter reglerar AI och teknikindustrin förbättrar AI. Diskussion kommer att fortgå runt bästa sättet att reglera. Oväntade användningsområden och brottsnyttjande kommer att dyka upp. Oro över AI’s påverkan på jobb och valpåverkan blommar för fullt. Hittills är AI’s största inverkan att det går snabbare att programmera/koda, inom telekommunikation och övervakning.

AI hörlurar ersätter stegvis hörapparater.

Cyberkrigföring är på väg. AI och ML (Machine Learning) används för att detektera hot. Nu kommer kvantalgoritmer och kvantdatorer att kunna ge krypteringsmöjligheter för säkerhet i syfte att ge systemen motståndskraft mot just kvantattacker.

Apple får det tufft i Kina när Huawei gör allt bättre chip och samtidigt hotar Kina med motåtgärder för att minska Apples arbetsstyrka i Kina. Tillverkningen flyttar då stegvis till t.ex., Indien. Pris/kostnads-marginalen mellan Apples chip och Kinas chip minskar ständigt.

Åtta saker som kan påverka teknologi-sektorn under 2024:

– precis som med iPhone, kan en årlig rejäl uppdatering av OpenAI och ChatGPT komma under 2024

– förväntningarna på Apples mixed-reality headset är skyhöga

– Nintendo är i läge att komma med en ny konsol

– Teslas cybertruck kan få en ”make-or-break” situation under 2024

– Xbox borde komma i en version utan diskar, som ersätts av nedladdning

– Qi2 kan komma att bli en de facto standard för trådlös laddning

– den nya enheten från Humanes, som kallas Ai Pin, kan komma att vara starten för utvecklingstrenden AI-first istället för Phone-first, som gällt sedan 10 år tillbaka. Ai Pin släpps sent 2024 och kan bäst beskrivas som en ständigt närvarande assistent, som du kan ha i fickan. Den kommunicerar med dig och hjälper dig.

– om Huawei fortsätter att göra helt kinesiska chip som konkurrerar med USA kan det bli årets mest geopolitiskt viktiga produkt

Under 2023 utvecklades tech-jobben till att bli att mer kunskapskrävande. De ”lätta” jobben försvann. Den utvecklingen fortsätter och kommer öka efterfrågan på välutbildade personer.

På en yta stor som Småland, med 23 miljoner invånare ligger Taiwan med TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), som står för över 70% av världens legotillverkning (tillverkning av icke egendesignade chip) av elektronikchips. Den 13 januari hade Taiwan parlamentsval, där det separatistiska partiet vann, som vill hålla distans till det diktatoriska Kina. Spänningen ökar.

Moores lag säger att datakraften i chipen dubblas var 18-24 månad, men den teorin håller på att nå sin fysikaliska och ekonomiska gräns. Chipen når 2nm storlek, transistorer får en storlek av några få atomer. 2024 kan bli året för ett nytt paradigm: när de fysikaliska gränserna nås öppnas möjligheterna med ”3D chip stacking” med materialinnovation och nya former av ”printing” för att öka datorkraften.

Materialet grafen är åter på tapeten som material för chipmarknaden.

Människans strävan ut i rymden och mot månen fortsätter under 2024 för vetenskapliga upptäckter och för att hjälpa till att lösa jordens utmaningar med klimatövervakning, bättre tillgång till telekommunikationer och försvar.

Den nya rymdåldern drivs både av länder och stater samt privata aktörer och företag. Under 2024 kommer det att accelerera innovationen med t.ex. nya Low Earth Orbit anläggningar med sömlös kommunikation och kvant-kryptografi. Med Low Earth Orbit avses en omloppsbana cirka 2000 kilometer över jordens yta. Förra omgången av rymdutveckling (Space Race) medförde banbrytande uppfinningar inom satellit-teknologin, med GPS, integrerade kretsar, solenergi och kompositmaterial. Detta nya ”Space Race” ser lovande ut för liknande revolutionerande teknologiska erövringar inom datorkraft.

Konsumentmarknaden

Utveckling av ingredienser som ersätter alkoholen som smakförstärkare ökar. Yngre personer dricker allt mindre alkohol. Non-alcoholic har en beräknad tillväxttakt om 30% de kommande åren, jämfört med vanlig sprit som växer 6%. Över 50% av 18-26 åringar i USA och Japan säger sig inte ha druckit någon alkohol de sista 6 månaderna. Det drivs av en generation som faktiskt ifrågasätter allt. Och non-alcoholic har ett högre pris än alcoholic samtidigt som non-alcoholic har lägre kalorivärde.

Amerikanernas intresse för EV (Electrical Vehicles) minskar. De som var först och ville ha senaste tekniken är redan tillfredsställda medan den stora massan tvekar på grund av prislappen. Försäljningsökningen av EV i USA var 2022 60%, 2023 47% och 2024 beräknas den till blott 11%. Försäkringspremierna för personbilar i USA har ökat med 37% sedan 2020, som en följd av dyrare reparationer på grund av mängden sensorer. Samtidigt visar statistik att reparationstiden för elbilar är 40% längre än icke-el-bilar på grund av att batteriet ofta måste demonteras av säkerhetsskäl och att mängden sensorer är ännu fler.

För 2024 beräknas personbilsmarknaden globalt utgöras av 20% EV och 80% icke EV. Av EV’s 20% är 14% helelektriska bilar och 6% hybridbilar. I Kina beräknas marknaden utgöras av 38% EV och i USA av 13%. Tillväxttakten globalt för EV går ned från 33% 2023 till 21% 2024, och förväntas gå upp igen 2025/26 när och om billigare elbilar når marknaden. Under tiden kommer en justering av EV-marknaden ske där det kommer avgöras vilka som överlever till nästa fas.

Filmbranschen har inte återhämtat sig från pandemin. Kabel-TV-bolagen tappar kunder. I Sverige kan vi se både TV4 och Viaplay gå kräftgång. Sociala medier, videospel och AI konkurrerar med filmindustrin. Vi kommer att få se nya säsonger av gamla serier, som är säkra kort när branschen vill riskminimera. AI kommer att kostnadsreducera efterproduktion och marknadsföring. Dubbning, teasers, reshoots och flera språk kommer att bli enklare med AI. Den kreativa processen och skådespeleriet blir kvar. Biobesöken haltar på låg nivå, vilket får dem att satsa på säkra kort för att dra folk.

Meta fyller 20 år och är det största amerikanska företag som fortfarande körs av sin grundare, Mark Zuckerberg. Meta har satsat på Metaverse med avatarer, vilket inte givit resultat ännu. Sociala medier har stegvis kommit att likna massmedier. Tillväxttakten för Meta minskar när marknaden är mättad och människor orienterar sig från sociala medier för att ta direktkontakt istället. Nu investerar Meta i AI och har släppt PyTorch och Llama som öppen källkod i förhoppningen om att snabba upp utvecklingen. Det kan göra om Meta till ett ”AI powerhouse”.

Om vi höjer blicken något och ser längre än 2024 finner vi att människans livslängd ökar. Enligt rapporten från FN kan hälften av dagens 5 -åringar i rika länder förväntas bli 100 år. Samhällena är inte byggda för att folk vanligtvis lever till 80-90-100 år. Vi tänker fortfarande på livet i etapper: utbildning, arbete, pensionering. Det synsättet är utdaterat. Flera kommer att vara i arbetskraften mycket längre och ha flera karriärer över 6 årtionden.

Det medför att förutom traditionell utbildning kommer även ”reskilling” och ”upskilling” att behövas för att färdigheter ska kunna omsättas i praktiken. Människor kommer att mitt i livet ha en ”midlifeship”, alltså en praktik för att ta sig vidare till nästa steg, med förnyade kunskaper.

Så kallade ”knowledge workers” (de som livnär sig på att tänka) kan vara produktiva in i hög ålder. Emotionell intelligens, kompetens inom problemlösning och livserfarenhet kan kompensera för de yngre medarbetarnas kunskap om senaste teknologin. Arbetslag med många åldrar vinner över de med färre åldrar, visar studier. Med fem samtidigt levande generationer finns utrymme för ett intergenerationellt lärande vi aldrig sett tidigare.

Jordens befolkning ökar fortsatt men tillväxttakten minskar i takt med att både födelsetakten och dödstakten minskar. Vi ökar alltså jordens befolkning, med fler äldre, men inte lika snabbt som tidigare.

I Sverige har vi en stor mängd människor i åldern 29-39 år, som alltså är födda 1985-1995. Statistik visar att när människan är runt 45 år så omsätter människan mest och är mest produktiv. När många människor är runt 45 år uppstår oftast högkonjunktur. I diagrammet kan vi se att inom bara några år kommer antalet människor i Sverige i 45 års ålder att öka för att nå en topp om 10 år, vilket indikerar en annalkande högkonjunktur.

Energi

2024 blir andra året med El Nino Southern Oscilator, som går i cykler. I kombination med en mer uppvärmd planet blir det temperaturrekord igen. Under andra halvåret kommer El Nino att avta. Det EU-grundade Copernicus Climate Change Center säger: ”Vi vet inte om nåt annat har hänt i klimatsystemet, och vi kan ha passerat någon tipping-point. Vi har inga bevis, men vi har heller inga motbevis”. Kort sagt: vi vet inte.

Övergång till rena energier driver ”gröna” makter och ritar om energitillgångskartan. Lithium, koppar och nickel får stor betydelse, medan olja och gas, och områden som dominerar dessa tillgångar, får mindre betydelse. Tävlingen om ”gröna” resurser skärper geopolitik och handel, vilket skapar vinnare och förlorare. Samtidigt är en ”green backlash” (grönt bakslag) på väg bland människor som inte tror på larmen om klimatsystemens negativa effekter. Risken för en ”grön bubbla” ökar.

COP29 kommer, liksom COP28 i Saudi-Arabien, att hållas ett i olje- och naturgasrikt land. En tidigare minister tillika oljebolagsanställd kommer att leda mötet när Azerbajdzjan blir värdland för COP29 i november 6 dagar efter USA’s presidentval.

Sammanfattning

År 2024 är ett år när Money Talks och valen och kvalen är många. Krigen, kvarvarande inflation, fortsatt störda försörjningskedjor, åldrande befolkning, snabb AI-utveckling och framför allt många politiska val gör förutsägbarheten utmanande.

Om vi breddar synfältet kan vi se att 2024 är ytterligare ett år i raden i den period som karaktäriserar övergången från, enligt Alvin Toffler, Second wave med 1900-talets industriella löpande band, massmedia, politiska partier och en delad värld karaktäriserad av standardisering, specialisering, synkronisering, koncentrering, maximering och centralisering. Enligt samma Toffler är vi på väg in i Third wave där vi kortfattat kan säga att allt hänger samman och finns överallt och hela tiden här och nu 24/7/365, baserat på Glocal (global och local samtidigt), och Prosumer (producer och consumer samtidigt) med decentralisering, automatisering och delat beslutsfattande med minoritetsstyre och semi-direkt demokrati som några av de bärande elementen.

Om du tycker det är frustrerande tider kan du trösta dig med att du egentligen bara befinner dig mitt i kaoset mellan två världar, Second Wave och Third Wave. Vad 2024 för med sig kommer vi att ännu bättre kunna avläsa 2025, vilket jag hoppas återkomma till i en ny trendspaning om ett år.

Jerker Pettersson, Januari 2024