Spaningar 2005 till nutid

Spaningsarkiv 2005 till nutid, månadsvis

Spaningar 2000 till 2004

Boktips: Be Your Own Boss

Boktips: Be Your Own Boss

Var din egen chef, så lyder den översatta titeln av Harry S Dents bok från 2019, med undertiteln “How to prosper in the coming entrepreneurial decade.” Dent har i årtionden trendspanat och byggt upp en förutsägelsekvalité av rang baserad på demografiska fakta och...