Nya företeelser kräver nya ord för att vi ska kunna prata om dem.

Refererande till bloggen från 2006-01-22 har nu ett ord uppkommit som beskriver en av de mer vanliga sammansättningarna för öppna system. Förkortninggen lyder LAMP, där LAMP står för:

Linux, det välkända och öppna operativsystemet

Apache, den lika välkända och öppna WEB-servern

MySQL, den välspridda databasen

PHP, det tillväxande programmeringsspråket

En gissning är att framöver kan programsystem bekrivas såsom uppbyggda på LAMP. Varför inte nästa gång fråga om det du önskar skaffa ”finns på LAMP”?