Nytt affärsområde – WordPressverkstan

WordPress växer stadigt. Enkelhet och öppenhet har fått många människor att världen över bidra till dess utveckling avseende både design och funktionalitet. WordPress befinner sig på en resa från att vara en bloggprogramvara till att bli en systemplattform med ett...

Från Operativsystem till Ekosystem

Alternativen. IOS, Android och Windows kan betecknas Operativsystem ur en rent teknisk synvinkel. Ordet operativsystem har funnits ända sedan de första datorerna som förklaring på det grundläggande system som må finnas i varje dator för att den överhuvudtaget ska...

Från Standardsystem till Open Source

Har inte det redan gjorts? För 30 år sedan var inte ordet affärssystem upptäckt ännu. Ekonomisystem programmerades fram på många ställen. Det ingick på företaget att ha en grupp systemerare och programmerare som producerade de system som företaget behövde. Väldigt...

Affärssystemens livscykel 2013

Bostonmatrisen visar positionen. Data Research DPU visar årligen sin uppdaterade Bostonmatris över affärssystemens position i livscykeln. Bostonmatrisen bygger på modellen att ett system föds som en Baby, för att senare lysa som en stjärna (Star) då systemet blir...