WordPress växer stadigt. Enkelhet och öppenhet har fått många människor att världen över bidra till dess utveckling avseende både design och funktionalitet.

WordPress befinner sig på en resa från att vara en bloggprogramvara till att bli en systemplattform med ett eget ekosystem.

Staxo AB startar därför ett nytt affärsområde under namnet WordPressverkstan, för att betona den inbyggda snabba och kostnadseffektiva leverans som WordPress möjliggör. Det är verkligen verkstad.

 

WordPressverkstan vänder sig till Dig som vill realisera webplatsnytta snabbare, snyggare och mer kostnadseffektivt än tidigare.