Bostonmatrisen visar positionen.

Data Research DPU visar årligen sin uppdaterade Bostonmatris över affärssystemens position i livscykeln.

Bostonmatrisen bygger på modellen att ett system föds som en Baby, för att senare lysa som en stjärna (Star) då systemet blir populärt och tilltalande. För de som klarar sig genom Starstadiet väntar så småningen Kassakostadiet (Cash-cow) där installationerna har blivit många och löpande intäkter följer för underhåll och konsulttjänster. Till sist hamnar systemet i den ”urätna hundskålen” (Doggie).

Den senaste Bostonmatrisn för affärsystem från DPU utkom i december 2012.

 

 

Vilket affärssystem har du? Vilken position i matrisen? Svaret avgör vad du bör göra.

På http://dpu.se/boston finns Bostonmatrisen nedbruten på affärssystem per verksamhetsstorlek.