Alternativen.

IOS, Android och Windows kan betecknas Operativsystem ur en rent teknisk synvinkel. Ordet operativsystem har funnits ända sedan de första datorerna som förklaring på det grundläggande system som må finnas i varje dator för att den överhuvudtaget ska fungera. Mognaden har de senaste 60 åren vuxit till den grad att operativsystem knappast längre är något fokusområde. Operativsystem har blivit en commodity.

Vad varumärkena IOS och Android verkligen representerar är ett Ekosystem, ett eget litet ekonomiskt kretslopp där varumärket är den till dig nära gratis givna rakhyveln och apparna är de rakblad jag förväntas betala för i överskådlig framtid. Den som viftar bort valet mellan systemen med motiveringen att det bara är teknik, har inte sett att det egentligen handlar om ekonomi.

Operativsystemet har blivit  Ekosystem.

Idén som sådan är knappast ny och vi kan se den uppstå på många ställen. Det finns sålunda flera underifrån kommande nya system, såväl operativ som eko. Nedan följer en bruttolista:

Sailfish OS (även kallat Jolla) är resterna av Nokias initiativ Meego, som skrotades i samband med att Microsoft gjorde sitt intåg i Finland. Med en slogan – ”Come on in” pågår profileringen. Av namnet att döma tänker de operativsystem framför ekosystem även om de uttalar öppet ekosystem i presentationen. Ska den finska sisun i kombination med en öppen rörelse lyckas slå till igen?

Firefox OS är fortsättningen på webläsaren Firefox från Mozilla. Namnet indikerar operativsystemtänkandet, medan Firefox inbjuder till apputveckling i öppen miljö och pratar om ”Marketplace”.

Tizen är ett resultat av ett samarbete mellan bl.a. Intel och den koreanaska jätten Samsung som redan fått med sig teleoperatörer i en öppen miljö. Stora pengar i omlopp. Håll koll på Tizen.

Ubuntu Smartphone OS är fortsättningen på den mest kända Linuxdistributionen för PC. Namnet indikerar även här operativsystemtänkande. De kan dock luta sig mot år av erfarenhet av en stor mängd tillämpningar med ett halvfärdigt ekosystem som på svenska kallas Programcentralen. Idén är att Smartphone i öppen miljö ersätter PC. Håll koll på Ubuntu också.

Blackberry 10 är Blackberrys initiativ att ta sig vidare på företagsmarknaden, där Blackberry historiskt haft ett starkt fäste i en föga öppen miljö. Ska de lyckas med återtåget? Ja, kanske om alla de andras öppenheten skulle slå bakut, vars sannolikhet förefaller låg.

Låt oss förutspå framtiden, som kan upplevas provokativ, vars korrekthet tiden kommer att utvisa.

Apple behåller sin trogna skara. Android fortsätter att öka en stund tills någon av de fem utmanarna ovan slår till, vilket kan vara Sailfish, Tizen eller Ubuntu, där vi håller en slant på Tizen. Åtminstone tillsvidare.