Har inte det redan gjorts?

För 30 år sedan var inte ordet affärssystem upptäckt ännu. Ekonomisystem programmerades fram på många ställen. Det ingick på företaget att ha en grupp systemerare och programmerare som producerade de system som företaget behövde. Väldigt lite fanns att köpa färdigt.

Med tiden växte den ständiga frågan – Har inte det gjorts redan? – varje gång ett nytt behov dök upp och skulle systemeras och programmeras. Tanken bakom frågan var naturligtvis att det borde vara billigare att nyttja det som redan gjorts istället för att uppfinna hjulet på nytt.

Resultat blev att ett antal ekonomisystem, order-lager-fakturerings-system, produktionssystem och lönesystem togs fram och kom att benämnas standardsystem.  Trenden var påtaglig under minidatoreran och fortsatte långt in i persondatoreran. Först som standardssystem med relativt snäva landsgränser med system som gällde för t.ex. Sverige. Därefter följde de stora standardsystemen som antog namnet affärssystem och sträckte sig över hela världen. Ingen skulle väl idag komma på tanken att tillverka sig ett eget ekonomisystem. Standardsystem gäller som affärssystem.

Principen för standardsystem var att återvinna något som redan var gjort – att inte uppfinna hjulet på nytt.

Det är samma princip som gäller idag och kallas för Open Source. Det handlar om återvinning, om att inte uppfinna hjulet på nytt, om att ta tillvara på det som redan är gjort Skillnaden mellan standardsystemen och Open Source är att Open Source har ett globalt definierande regelverk i form av GPL (General Public License) som går över företagsgränser och landsgränser, vilket gör det än effektivare.

På 30 år har vi gått från Standardsystem till Open Source.