2005-09-20 – Programvara i nutid

Den senaste tiden har vi kunnat se hur företagen som erbjuder s.k. affärssystem har börjat konsolidera sig och fusioneras. Oracle är ju synnerligen aktivt och Microsoft har ju namngivit sitt nya affärssystem samtidigt som de gör något ihop med IFS. Det är stor...

2005-08-02 – Den nya ekonomin

Benämningar på ekonomier har ju varit många de senaste åren. Vem glömmer väl beteckningen ”den nya ekonomin” runt år 2000 när börskurser skenade för de s.k. IT-företagen. Om vi kallar den gamla ekonomin för ”kunskapsekonomin” (knowledge...

2005-06-03 – Fusioner

Vi är nu inne i en tid av fusioner, eller en ”vem-tar-vem-tid”. Fusioner sker dessutom inom flera områden. Nu senast kunde vi se hur amerikanska Lawson slukar Intentia. Häromveckan tog WM-data över Atos Origins verksamheter i Sverige. Dessförinnan var det...

2005-03-11 – Du sköna digitala ljud-värld

CD-skivan har ju funnits sedan mitten av 1980-talet. Det var då ljudet blev digitalt. DVD och MP3 är dess efterträdare. Båda är icke trådlösa. På den digitala ljudarenan kan vi nu se en mängd lösningar och nyheter såväl trådlösa som trådbundna: – DVB-T, Digital...