Benämningar på ekonomier har ju varit många de senaste åren. Vem glömmer väl beteckningen ”den nya ekonomin” runt år 2000 när börskurser skenade för de s.k. IT-företagen.

Om vi kallar den gamla ekonomin för ”kunskapsekonomin” (knowledge economy) så heter den nya ekonomin ”kreativitetsekonomin” (creative economy). Medan kunskaps ekonomin utgick från vår rationella vänsterhjärna utgår kreativitetsekonomin från vår emotionella högerhjärna. Ett praktiskt exempel på detta är Apples iPod som ju egentligen inte har något spciellt tekniskt märkligt, men som däremot tilltalar oss i sin form och den känsla av ”pod-life” som uppstått.

Kreativitetsekonomin handlar om kundens upplevelser (customer/user experience). Mycket av krativiteten handlar som design eller som någon uttyckt det ”You can build a kind of culture of routine innovation through design thinking”, dvs. genom att utgå från design (vad kunden upplever/ser/hör/känner) kan företaget utvecklas med en naturlig kultur av att hitta på nyheter/nya upplevelser.

General Electric (GE) som ju gjort sig känt för att använda Six Sigma i kunskapsekonomin och därigenom haft mycket god tillväxt har tagit ett nytt uttryck till sig – CENCOR (calibrate, explore, create, organize, realize), dvs. en något annorlunda utgångspunkt än den mera vanliga räkneövningen med Six Sigma.

Helt klar är att vi framöver kommer att få se än mer nya upplevelser som tilltalar vår högerhjärna.