Har ni hört talas om bloggar? Jo, just det, men vad är det egentligen? Någon har översatt ordet med ”web journal”, dvs. web-tidning. Men vad är så märkligt med det? Jo, att ”alla” kan göra en tidning. Det behövs ingen redaktion, tryckpress eller tidningsbud. Det räcker med en dator och en internetanslutning. Plats för att lagra sin skriverier finns gratis eller för mycket låg kostnad på t.ex. Blogger.com. Några svenska exempel är: hakank.blogg, Annas blog, Blind Höna.

Att uppdatera en blogsida är mycket enkelt. Tekniken är inget svårt eller något hinder. Tekniken möjliggör.

BusinessWeek påstår att ”Blogs will change your business” och har för den skulle öppnat ett egen Blog på Blogspotting.net

På en Blog förutsetts att läsaren också direkt kan svara och på vis uppstår en dialog eller en diskussion. Vanliga papperstidningar försöker ju att få dialog med läsaren genom att man kan maila/SMS:a till dem. På Blog skriver du direkt. I en mängd ”forum” på internet kan man återfinna ett liknande beteende, med ett antal ämnen och en diskussionsklubb. Ta t.ex. den i bilkretsar tämligen välkända Citroënakuten Skillnaden är att i ett forum måste man vara medlem. Det behövs inte i en Blog.

Man kan också säga att denna sida du just nu läser är en slags blog, om än inte så lättuppdaterad och automatiserad och utgivningsfrekvent att den riktigt gör skäl för beteckningen Blog. Kanske denna sida skulle ”blogifieras….”!?