Den senaste tiden har vi kunnat se hur företagen som erbjuder s.k. affärssystem har börjat konsolidera sig och fusioneras. Oracle är ju synnerligen aktivt och Microsoft har ju namngivit sitt nya affärssystem samtidigt som de gör något ihop med IFS. Det är stor rörelse.

Vid sidan av allt detta växer det en upp en blomma i Linux-jorden som heter Sourceforge.Här samlas nästan all s.k. open-source programvara. Där finns det mesta som man kan tänka sig behöva. Varför göra en website, när det redan finns halv-fabrikat som bra är att konfigurera? Varför uppfinna ett hotellbokningssystem när det finns där, färdigt att ladda ned?

Då undrar man förstås vad är haken i detta? Jo, att förvisso är programvaran fri, men du får själv ordna så att någon kan förbarma sig över att anpassa den för ditt företag. Ingen stor sak, men ska göras. Kompetensen hos dessa pesoner bör då vara att de behärskar följande förkortningar – PHP, MySQL, CSS och Java. Det är där den stora växtkraften finns.