Digital Management

ICT Interim Management, IT Styrning, Utredning, Upphandling

Spaningar

Presentationsretorik

Powerpoint. Du ska presentera något någonstans för någon eller några. Det är du som står längst fram och ska förmedla ditt budskap. Du gör det med bilder. Med Powerpointbilder. Du har redan varit på hundratals presentationer med Powerpointbilder på längden, tvären,...

läs mer

Grundläggande molnkunskap

Basic. I följande bildspel förklaras grundläggande begrepp avseende moln. Klicka på bilden för att öppna bildspelet i ett nytt fönster.

läs mer

Strategisk systemplanering

Rangering. Du har troligen redan en mängd system, av olika typ, årgång och ålder. Några är nya och har en tillväxt framför sig, några är mogna och några är gamla där kunderna flyr och kostnaden för att hålla liv i systemet ökar. Konsten är att inte använda det allra...

läs mer

Framtidens företag, enligt Dent

Harry S Dent Företaget HS Dent, med sin slogan "helping people understand economic change", har under årtionden publicerat ett antal böcker som förklarar vad som sker i ekonomin. Deras utgångspunkt är att det är människan som skapar ekonomin och därav följer att...

läs mer

WordPress framfart

Från blogg till Application Foundation. WordPress kanske du har hört om och måhända har du lite lätt avfärdat det med att det är nåt man bloggar med eller som webbyråer håller på med för att göra snygga sidor åt företagets marknadschef eller kommunikationschef. Du...

läs mer

Trender 2014

Trendspaning. Staxo bjuder här på en rykande färsk trendspaning för år 2014 i det 21:a århundradet. Klicka på bilden för att starta bildspelet (i nytt fönster) om vad som väntar oss 2014!

läs mer

Livet i molnen, del 4, Avtalsgrafen

Avtalsgrafen Ett liv i molnen leder till många avtal med många tjänsteleverantörer. Avtalen skiljer sig som regel mellan äkta och oäkta molnleverantörer. Medan de äkta molnleveranrörerna som regel har dynamiska, flexibla och korta avtal, har de oäkta gärna de äldre...

läs mer

Livet i molnen, del 3, Avbrottsplanen

Avbrottsplanen Kärt barn har som bekant många namn. Katastrofplanering, Disaster Recovery Plan och Avbrottsplan. Vi har i tidigare avsnitt talat om grunden för Avbrottsplanen, nämligen Företagskulturen och närmare bestämt Riskbenägenheten. Här kommer jag att använda...

läs mer

Livet i molnen, del 2, Systemtjänstkartan

Systemtjänstkartan Att ha en aktuell Systemtjänstkarta är en grund för att se och förstå. Konsten är att hålla den tillräckligt enkel för att du ska få överblick. En behändig form är att rita ringar för varje systemtjänst och dra pilar mellan ringarna som visar i...

läs mer

Livet i molnen, del 1, Företagskulturen

Företagskulturen. I Vägen till molnen beskrev jag i punktform en färdväg för att tillskansa sig nyttan av lägre kostnad och högre tillgänglighet. I inläggserien Livet i molnen tänker jag beskriva vidare hur vi kan göra för att monitorera, kommunicera och justera under...

läs mer

Högaktuellt - Vägen till molnen