ERP i Bostonmatrisen.

Analysföretaget DPU presenterar årets upplaga av Bostonmatrisen för affärssystem. Det är en intressant läsning där det framgår att den stora merparten av de system som kallas affärssystem, eller ERP, befinner i sig ”kassako-stadiet” eller ”doggie-stadiet” enligt matrisen. Bland gruppen stora affärssystem är dessutom tillväxten låg med få aktörer i stadierna ”baby” och ”star”. Desto större är andelen initiativ i gruppen mindre SaaS affärssystem i dessa stadier. En trend som synes logisk i molntider.

boston2015

 

DPU.SE finns samtliga matriser med indelning i Large, Medium, Project oriented, Small och Small SaaS  ERP system, för påseende och nedladdning. Varje CIO, CDO, IT-strateg gör klokt i att kontrollera var företagets affärssystem befinner sig i Bostonmatrisens stadier. Vem vill väl bli sittande med en Doggie?