Övergripande kan sägas att trenderna från 2014 som förfinades under 2015 kommer att fortsätta sin förfining även under 2016. I de trenderna räknar vi in: Minimalism, Platt , Videobildspel, Bakgrundsvideo, Animationer, Långa skrollningar, Hamburgermenyer, Responsivitet, Mobilen först och Nyhetsbrevs-popup.

UX och Mobile Det finns två ledord inför 2016; UX och Mobile. UX är förkortning för User Experience, dvs. användarupplevelse och själva interaktionen mellan människa och maskin. Mobile är precis som det låter, att mobiltelefonen är den primära enheten som används vid besök på en webplats.

Material design Som alternativ till den numera vanliga Platta designen förväntas Material design vinna mark. Material design kännetecknas av att vara ren, utan en massa irriterande skräp. Den har solida färger, skarpa kanter och ganska tunna linjer och den är tredimensionell – inte bara två dimensioner som för Platt design.

Typografi Typografi, typsnitt och fonter ökar i antal och varianter. Det finns typografi för att förstärka varje budskap och få en bildlig harmoni. Tecknen, bokstäverna och deras stil signalerar till oss. Vi kan också använda typografi för att öka läsbarheten och för att hjälpa ögat att fånga de bilder av bokstäver som ögat letar efter. T.ex. är bokstäver med fötter som regel lättare att läsa än bokstäver utan fötter. Likaså kan typografi som efterliknar handstil faktiskt ge ett mer personligt intryck, även om vi vet att det är en maskin som skrivit.

Mobile UX På mindre skärmar där tidigare bilder använts för att ge effekt kommer nu fantasifulla fonter att användas för att ge liv och effekt och ren läsbar text blir än viktigare. Vi kommer också att ”toucha”, ”tapa” och ”swipa” än mer och det kommer att göra att till begreppet responsivitet får vi nu också räkna in att webplatsen ska ställa om från Klick till Touch, Tap och Swipe när en mobil besökare landar på sidan.

Mobile Layouts Minimalism gäller. Det gäller att få rent och hanterligt på en liten skärm. Här kommer Material design att bli en hjälp.

Flera bilder och färre texter Vi tenderar att titta mer på bilder och video och mindre på text. Det ställer nya krav på sökmotorerna som ju gillar text för att kunna finna sökord. Bilderna kommer samtidigt att bli finare med bättre upplösning samtidigt som webläsarna kommer att bli ännu bättre på att visa bilder.

Cards Den lätt fyrkantiga design som kallas Card, eller Kort på svenska, växer vidare med möjligheter att vrida och vända på korten och ge flera effekter när man ”hovrar” över dem.

Dynamic Storytelling Med dynamiskt berättande menas att berätta en historia med i huvudsak bilder och med stöd av lite text. I viss mån kan det liknas vid samma format som för serietidningar – en serie bilder med lite text. Den ovan nämnda Card design lämpar sig väl för denna form av berättande.

Större fokus på kommentarer på Sociala medier De flesta kommenterar hellre på sociala medier än på en enskild webplats, vilket leder till att de sociala kommentarerna kommer att integreras med webplatsen så att alla kan kommentera via sitt sociala konto och ändå blir det synligt på webplatsen.

Större fokus på innehåll och mindre fokus på annonser Under de senaste åren har människor blivit blinda för en massa annonser på toppen, sidan och botten av en webplats. Istället utvecklas webplatsen mot en iögonfallande landningssida, där själva artiklarna har fått mer bilder samtidigt som annonserna kommit att flytta in bland artiklarna.

Större fokus på layout i artiklarna Det är själva innehållet som är viktigt vilket också ställer krav på att vi styra layouten över innehållet, i t.ex. en artikel. Därför kommer ny funktionalitet för kunna göra just det, att göra en layout i en artikel och ett inlägg.