Globalisering, Urbanisering och Digitalisering.

Ingen kan ha undgått orden. Tillsammans bildar de förkortningen GUD, utan någon som helst religiös anknytning. Orden används ofta var och en för sig. I själva verket hänger de ihop. Häng med, så reder vi ut begreppen.

Det börjar för nära 40 år sedan med Moores lag som säger att den digitala processorkapaciteten fördubblas var 18:e månad, till samma eller lägre pris. Det föder stora möjligheter som människan tillvaratar och vips har vi internet sedan snart 20 år tillbaka. Idag är nätet en självklarhet. Ett nät som korsar alla gränser nästan obemärkt, som gör att människor som råkar vara geografiskt långt från varandra helt plötsligt kan kommunicera utan ansträngning och till en minimal peng.

Nationsgränser passeras på alla möjliga vis rent digitalt samtidigt som allt det digitala kan kopieras i nära oändlighet. Gränserna tänjs och utmanas. Jorden krymper rent mentalt och Globaliseringen tar fart och rörligheten ökar i takt med transportsystemens effektivisering. Flygmotorerna minskar sitt bränslebehov och bränslepriserna sjunker.

Samtidigt flyr människor av en rad anledningar. Många flyr från krig och fattigdom. Andra flyr från kyla och mörker. Några flyr för blotta äventyret.

Med rörligheten utjämnas människornas livsvillkor. Vi blir alltmer lika varandra. Kläd- och hårmodet gör att vi ser allt oftare ganska likadana ut oavsett var vi bor. En Big Mac är en Big Mac. Nästan överallt

Många människor nyttjar en apparat som går att hålla i handen och som har en skärm knuten till ett nät. Apparaten är uppfunnen i Amerika, producerad i Asien, servicegiven i Europa och konsumerad lokalt och kallas smartphone.

Med bilen som marknadsförs med ett franskt varumärke, som designats och konstruerats i Japan och som produceras i Slovakien kan vi ta oss fram till minimal kostnad på vägar som belagts med lokalt producerad asfalt med tjära från öststater av en maskin som tillverkats i Sydkorea bemannad av arbetare från Polen.

Globaliseringen är nu.

Mitt i det globala vistas varje människa för stunden lokalt. Vi sträcker oss från lokalt till globalt och blir glokala. Glokaliteten inleds med att vi samlas i kluster i urbana samhällen och Urbaniseringen växer. I det urbana samhället kan vi arbeta, vila och roa oss, eller ”work, rest and play” som det ofta uttrycks. För hundra år sedan levde cirka 10% av världens befolkning i städer. För tio år sedan levde mer än 50% av världens befolkning i städer. Det finns forskare som menar att år 2050 är siffran 75%.

Möjligheterna är nära oändliga. Riskerna kan vi prognosticera och vidta åtgärder mot.

Inse att du befinner dig i Globaliseringens, Urbaniseringens och Digitaliseringens tidevarv NU!

Globaliseringen, Urbaniseringen och Digitaliseringen är här för att stanna en stund och ingen backväxel leder in i framtiden, har aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Om jag skulle få för mig att motarbeta säger jag samtidigt nej till min iPhone och en rad andra självklarheter.

Låt oss ta Globaliseringen, Urbaniseringen och Digitaliseringen i hand och dansa in i en framtid, utan religiös anknytning, med oanade möjligheter för människans välstånd och välfärd överallt.