Från ADB-chef till CDO.

Jag verkar sedan 35 år i den bransch som när jag började benämndes ADB. Därmed har jag också förmånen att se, driva och delta i ständig förändring och förbättring och de yrkesroller som därur bildas.

På 1970-talet var det ADB-chefen som drog in datorn på företagen. Sen bildades Dataenheten med Datachefen på 1980-talet. Med PC’n och Internets intåg på 1990-talet framhölls Informations Teknologin och IT-chefen blev titeln på den som skulle hålla samman alla system. Under 2000-talets första decennium skulle IT-chefen flytta in i ledningsgruppen för att förstå verksamheten bättre och CIO’n föddes.

Idag skriver vi 2014 och en ny roll tar mark – CDO, Chief Digital Officer, med ett nytt uppdrag; Att öka upplevd kundnytta genom att digitalisera.

Medan CIO fokuserar mycket på Information och Verksamhet och CTO på Teknologi ska CDO fokusera på Upplevd Kundnytta. Det är relationen mellan Information och Kund det handlar om.

Med att digitalisera menas att dra nytta av det möjliggörande den digitala teknologin erbjuder att skapa flöden där kunden styr. Det innebär att isolerade vertikala silos bryts upp. Istället för avdelningar bildas värdeskapande enheter. Den hierarkiska organisationen plattas till och placeras i en värdekedja. De icke-värdeskapande delarna i kedjan elimineras. De ingående delarna i kedjan produceras i egen regi, insourcas eller outsourcas.

Digitaliseringen skär över och genom alla delar. Digitaliseringen leder till att de digitala inslagen blir helt naturliga, inget konstigt och inget märkvärdigt, lika självklara som vatten.

En CDO’s första uppgift blir att framkalla Digital Vision och ur den Digital Strategi som har förtecknen att agera agilt och snabbt baserat på all den data som finns och som kan fångas och alltid med kundnytta i fokus. CDO och CMO blir bästa kompisar.

Nu finns det säkert många som tänker att det där är väl inget nytt, det är bara ett ny titel på samma sak, ”same shit – new wrapping””man ska inte haka upp sig på titlar”. Om så är fallet är jag den första att gratulera. Dock vet jag att det finns tämligen gott om IT-avdelningar och verksamheter som faktiskt inte alltid låter kunden styra och inte alltid sätter kunden i fokus. De har nu en ny chans med en CDO.

CDO kan komma att visa sig vara den förändringsagent som driver på och tar sig an de utmaningar och möjligheter som erbjuds och som leder till bättre resultat i alla avseenden och framförallt högre upplevd kundnytta.