Steven Kotler har förklarat Digitaliseringen med fem ord som börjar på D.

Allt började med Moores lag 1965 när Gordon Moore deklarerade att antalet transistorer per chip fördubblades var 12:e månad. Idag talar vi om en fördubbling var 24:e månad. Det är en exponentiell utveckling vars effekter kan vara svåra att inse. Tänk om din hjärna blev dubbelt så stor vartannat år, utan att skallen sprack!

Samtidigt förklarar det varför det går så fort numera.

Det här medför att när ett område digitaliseras så börjar det följa Moores lag och kan växa exponentiellt.

1) Deception
Rakt översatt betyder det Bedrägeri och avser den period då omvärlden inte förstår att en attack, underifrån, pågår. De som är hotade vill inte inse utan försvarar sig så gott de kan mot attacken. Tillståndet är bedräglig därför att försvaret får omgivningen att tro att attacken bara är tillfällig och ointressant, vilket i nästa steg ska visa sig vara väldigt fel.

Attacken kan även rubriceras som Low-End Disruption. Gartner beskriver det i sin Hype-kurva som ”besvikelsens dal” och en annan Moore, nämligen Geoffrey Moore, benämner det för ”the chasm” (klyftan).

2) Disruption
Ett trendbrott sker med en innovation som skapar en ny marknad och förstör en befintlig. Tänk på Kodak. De trodde de var i fotobranschen och hade inte förstått att de var i : ”Dokumentera mänskliga minnen branschen”. Den nytta som deras produkter skapade med fotokemi kunde lösas bättre digitalt.

3) Demonitization
De företag som blivit utsatta för Disruption märker att pengarna börjar försvinna för dem. Vem, förutom entusiaster, köper rullfilm från Kodak nu? Det blir billigare för kunderna med den nya tekniken helt enkelt.

4) Dematerialization
När fysiska produkter blir virtuella så försvinner behovet av att tillverka de fysiska produkterna och möjligheten att tjäna pengar på dem uteblir. Det innebär att de tidigare produkterna och tjänsterna bara försvinner. Hela marknaden utplånas. Tillverkningen läggs ned. Kodak gick i konkurs.

5) Democratization
Demokratisering innebär att de nya produkterna och tjänsterna blir så billiga att de flesta har råd att skaffa dem. Volym skapas och en ny logik börjar gälla där pengarna kommer in på ett annat sätt som t.ex. priset för musik som med det digitala Spotify sjunkit (medan priset för livekonserter höjts).

Gungor och karuseller.

Med dessa fem D kan var och en spåra var i livscykeln ens egen affär, ens egen verksamhet, ens egen organisation, befinner sig just nu.

Digitalisering pågår.

Disrupta dig själv eller bli disruptad!