Bland det hetaste heta just nu är botar, men vad handlar det om?

För snart hundra år sen började begreppet massmedia användas. Begreppet har sen gått förkortningens väg och förvandlats till media kort och gott. Massmedia och media har under 1900-talet stått för utsändning av information till massorna. En enda stor Push. Informationsavdelningar med informationschefer bildades för att få ut informationen, för den skulle ju ut, ut, ut. Lägg ut, lägg ut!

Fast egentligen skulle informationen in. In i mottagarnas hjärnor. Oavsett om det var reklam eller politiska budskap skulle informationen in i hjärnorna. I en stor Push.

Vid millennieskiftet började steken vändas. IBM förkunnade med sin slogan On Demand att nu skulle det handla om Pull, om att mottagarmassorna skulle dra ut den information som mottagarmassorna önskade. I kölvattnet följde sökmotorernas glada dagar och självbetjäningen växte som nysådd på en nyplöjd åker. Omsvängningen från massornas Push till Pull var i fullfärd.

Vi har alltså gått från massornas Push till massornas Pull.

2016 kan vi se nästa stegs gryning. Det steg där vi åter ska närma oss en Push-fas. Push-Pull pendeln fortsätter sin gång. Men denna gång är det inte massornas Push. Det är individens Push! En Push till varje individ, baserat på den individens förehavanden.

Jag talar om botar, som i grunden är ett ord som även det gått förkortningens väg. Bot är förkortning för robot.

Botar kan lära sig individen och pusha till individen ett budskap som en avsändare gärna vill ha ut och in i den mottagande individens hjärna. En bot kan diskutera med individen. Automatiskt. När du skypar eller messar eller chattar kan en bot räkna ut vad du kan tänkas önska och föreslå en hotellbokning eller att du skaffar en viss produkt. En annan bot kanske använder en kamera för att läsa av individens ansiktsuttryck och föreslå en huvudvärkstablett eller ett motionspass eller tillsammans med tidpunkten den lokala krogens lunchmeny.

Företag som till exempel Microsoft satsar i ”bot-branschen” och dess VD kallar det för ”conversation as a platform”, vilket leder oss till en ny förkortning – CaaP.

Botar finns och botar kommer och vips har vi en ny Push, denna gång till individen, långt från massorna.

Med boten får du en klok artificiell vän som vet vad du vill ha innan du ens själv vet det.

Så har vi gått från Push till Pull till Push igen. Med botar.