Här följer en från flera källor sammansatt trendspaning för år 2015 med åtta slides. Bläddra med pilen i nedre högra hörnet