Digital Management

Trendspaning, taktik, strategi och ledning

Spaningar

Livet i molnen, del 4, Avtalsgrafen

Avtalsgrafen Ett liv i molnen leder till många avtal med många tjänsteleverantörer. Avtalen skiljer sig som regel mellan äkta och oäkta molnleverantörer. Medan de äkta molnleveranrörerna som regel har dynamiska, flexibla och korta avtal, har de oäkta gärna de äldre...

läs mer

Livet i molnen, del 3, Avbrottsplanen

Avbrottsplanen Kärt barn har som bekant många namn. Katastrofplanering, Disaster Recovery Plan och Avbrottsplan. Vi har i tidigare avsnitt talat om grunden för Avbrottsplanen, nämligen Företagskulturen och närmare bestämt Riskbenägenheten. Här kommer jag att använda...

läs mer

Livet i molnen, del 2, Systemtjänstkartan

Systemtjänstkartan Att ha en aktuell Systemtjänstkarta är en grund för att se och förstå. Konsten är att hålla den tillräckligt enkel för att du ska få överblick. En behändig form är att rita ringar för varje systemtjänst och dra pilar mellan ringarna som visar i...

läs mer

Livet i molnen, del 1, Företagskulturen

Företagskulturen. I Vägen till molnen beskrev jag i punktform en färdväg för att tillskansa sig nyttan av lägre kostnad och högre tillgänglighet. I inläggserien Livet i molnen tänker jag beskriva vidare hur vi kan göra för att monitorera, kommunicera och justera under...

läs mer

Android överallt

Internet of things. För varje såld iPhone säljs fyra Android-telefoner. Android sprider sig som den öppna plattform det är. Android används till mycket mer än telefoner och plattor. I espressomaskiner, i kylskåp, i videokonsoler, i robotiserade skördetröskor. Android...

läs mer

Trendspaning maj 2013

30 minuters trendspaning. Se 12 bilder från 30 minuters trendspaning från en företagskonferens i maj 2013. Vi talar om "Relaxing at the speed of change", 100-års-perspektivet, Do-It-Yourself och Människofokus samt några konkreta kostnadseffektiva nyttor att fånga...

läs mer

Bye Powerpoint – Hello Prezi

Från datorn till nätet. Det är först efter att ha provat Prezi som Powerpoint och dess jämnåriga känns urgamla. En känsla av samma karaktär som infann sig efter att ha använt en Smartphone (iPhone/Android) någon timma för flera årsedan. Med Prezi kan jag utgå från en...

läs mer

WordPress 10 år

Jubileum. För 10 år sedan började en då 19-årig amerikan, vid namn Matt Mullenweg, att tillverka en bloggprogramvara för att publicera sina bilder. Han fick hjälp av några kompisar. 10 år senare har bloggprogramvaran blivit en plattform och benämns WordPress. I...

läs mer

Vägen till molnen – cloudsourcing

Mer för pengarna. Moores lag gäller, på flera områden. Var 18:e månad får jag dubbelt så mycket för pengarna. Utvecklingen fortgår. Effektivisering är synnerligen närvarande på agendan. Kostnaden för en given nytta ska sjunka över tiden. Som CIO kan du välja att hämta...

läs mer

Från PC till PF

Egen tillverkning. PC, persondator, Personal Computing, Kärt barn har många hamn samtidigt som vi ser att persondatorernas S-kurva befinner sig på sin andra halva i ett avklingande skede. "Information at yourfingertips", sa Bill Gates en gång, på 1900-talet. Under...

läs mer