Digital Management

ICT Interim Management, IT Styrning, Utredning, Upphandling

Spaningar

Bot och CaaP, pendeln från Push till Pull till Push, igen.

Bland det hetaste heta just nu är botar, men vad handlar det om? För snart hundra år sen började begreppet massmedia användas. Begreppet har sen gått förkortningens väg och förvandlats till media kort och gott. Massmedia och media har under 1900-talet stått för...

läs mer

Människan spår och G U D rår utan religion, även 2016

Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Ingen kan ha undgått orden. Tillsammans bildar de förkortningen GUD, utan någon som helst religiös anknytning. Orden används ofta var och en för sig. I själva verket hänger de ihop. Häng med, så reder vi ut begreppen....

läs mer

Webbtrender 2016

Övergripande kan sägas att trenderna från 2014 som förfinades under 2015 kommer att fortsätta sin förfining även under 2016. I de trenderna räknar vi in: Minimalism, Platt , Videobildspel, Bakgrundsvideo, Animationer, Långa skrollningar, Hamburgermenyer,...

läs mer

Digitaliseringens fem D

Steven Kotler har förklarat Digitaliseringen med fem ord som börjar på D. Allt började med Moores lag 1965 när Gordon Moore deklarerade att antalet transistorer per chip fördubblades var 12:e månad. Idag talar vi om en fördubbling var 24:e månad. Det är en...

läs mer

Är ditt affärssystem en Cash-cow?

ERP i Bostonmatrisen. Analysföretaget DPU presenterar årets upplaga av Bostonmatrisen för affärssystem. Det är en intressant läsning där det framgår att den stora merparten av de system som kallas affärssystem, eller ERP, befinner i sig "kassako-stadiet" eller...

läs mer

Trendspaning 2015

Här följer en från flera källor sammansatt trendspaning för år 2015 med åtta slides. Bläddra med pilen i nedre högra hörnet

läs mer

Chief Digital Officer – CDO

Från ADB-chef till CDO. Jag verkar sedan 35 år i den bransch som när jag började benämndes ADB. Därmed har jag också förmånen att se, driva och delta i ständig förändring och förbättring och de yrkesroller som därur bildas. På 1970-talet var det ADB-chefen som drog in...

läs mer

Högaktuellt - Vägen till molnen