Jag får ibland frågan; Varför är du så intresserad av trender? Det enkla svaret är att trendspaning förser mig med en bild av vad som hänt, händer och kommer att hända. Resten av mitt liv tänker jag tillbringa i framtiden. Därför intresserar den mig. Följdfrågan låter då oftast; Men hur går det att förutsäga vad som ska hända? Svaret är; Det går i cykler!

Mark Twain sa en gång ”Historien går inte igen, men den rimmar”. Allt har redan hänt, fast i en annan fas, i en annan form.

Den som excellerar i cykler är författaren Harry S Dent. I sina böcker beskriver han alla de cykler som finns och samverkar och styr vad som sker. Vi har till exempel den 250-åriga revolutionscykeln, den 84-åriga populistcykeln, den 28-åriga finanskriscykeln samt ”the generational spending wave” som har med demografi att göra. Genom att lägga samman dessa skapas en bild, ett diagram, på vilket tiden baseras. Även framtiden. Det är grunden. Att läsa hans senaste bok Zero hour ger den cykeltörstande stor tillfredsställelse. Min rekommendation är att fokusera på de stora cyklerna först.

Redan 1984 skrev Alvin Toffler sin kända bok The third wave i vilken han beskriver både Second wave och Third wave – de två civilisationer vi år 2018 befinner oss emellan. Grovt kan vi säga att Second wave har industriåldern som bas medan Third wave har informationsåldern som grund. Nära kusligt beskriver han för 34 år sedan vad som de facto sker idag. Han talar om ”the world web” långt innan begreppet World Wide Web var fött liksom att han påtalar ”det politiska mausoleet” kombinerat med en modell för nästa version av demokrati. The Third wave är tätskriven på 448 sidor men ändå med ett lättläst språk. Den är den hittills mest omfattande och förklarande boken till vad som skett, sker och kommer att ske som jag läst.

Till sist har vi en bok som Johan Norberg skrivit med titeln Progress. Den beskriver den häpnadsväckande utvecklingen mänskligheten haft med bland annat minskad fattigdom, minskad undernäring, ökad livslängd och ökad frihet. Det är en upplyftande läsning som går lite i samma anda som Hans Roslings pedagogiska beskrivningar.

Trevlig sommarläsning önskas!