2010-talets sista år är här. Att förutsäga framtiden är per definition omöjligt. Det finns tre vetskaper; Det vi vet att vi vet, Det vi vet att vi inte vet och Det vi inte vet att vi inte vet. Med människans förmåga att planera och tänka i tid går det ändå mot bakgrund av hur vi brukar bete oss och vår historik att göra en prognos för det kommande året.

Här är mitt förslag på trender som jag valt ut för 2019 på en global nivå.

Håll till godo!

Övergripande

Fortsatt är det USA som är det stora ekonomiska loket i världen med en ekonomi på dryga 21 triljoner US-dollar (en triljon = en miljon miljoner – 1.000.000.000.000). Om nuvarande tillväxttakt för USA’s ekonomi består till juli 2019 kommer det att vara den rekordlängsta tillväxtperioden någonsin för USA’s ekonomi. Ett historiskt ögonblick isåfall. Sannolikheten är hög för att det blir just så då även många demokrater instämmer i Trumps handelspolitik, som naturligtvis bidrar till denna utveckling.

På andra plats kommer Kina med dryga 14 triljoner US-dollar, men Kinas ekonomi bromsar något till följd av höga skulder och en pågående handelskonflikt med just USA.

Den största tillväxttakten i Asien äger rum i Indien, men Indiens ekonomi summerar sig till i dessa sammanhang blygsamma 3 triljoner US-dollar. Och när vi ändå talar om tillväxttakt utmärker sig Brasilien med ny president och prognostiserad extra hög tillväxt, om än även där från låga nivåer. Men i Brasilien kan allt hända.

Europas stora ekonomier; Tyskland, Frankrike och Italien iklär sig samtliga låga tillväxttal. Samtidigt kan kaos mycket väl inträda den sista Mars 2019 när England ska lämna EU, om de nu ska det. Europas stora draglok Tyskland ska byta Angela Merkel mot Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) om några år och i Italien växer statsskulden.

För att nämna några länder som antar en krympande ekonomi finns; Malaysia, Thailand, Singapore, Chile, Spanien, Canada, Ryssland och på jumboplats Turkiet.

Den stora utmaningen för världsekonomin blir det gap som uppstår när USA rusar och resten av världen inte orkar hänga med. Däri inkluderat lilla Sverige, med sin egen valuta.

En grov summering säger att världsekonomin rullar på även 2019, men inte riktigt lika väl som 2018.

Ekonomi & handel

Handelssystemen världen över är grunden för världsekonomin. Här följer några ingredienser som påverkar världshandeln och som är värda att hålla koll på:

– Trumps handelstullar
Oförutsägbara. Men Trump förefaller ändå mån om att världshandeln ska bestå. Man skulle också kunna säga att Trumps agerande på handelsområdet faktiskt ökar konkurrensen och på så vis skärper globaliseringen något.

– Produktionsförflyttningar
All produktion sker inte i Kina, vilket man lätt kan tro när man studerar varuutbudet. Dessutom har några redan börjat flytta ut från Kina till t.ex. Vietnam. Andra har samtidigt flyttat till Kina då den inhemska Kinesiska marknaden är stor och lockande. Produktionsplatserna flyttar sig.

– Nya pakter
I takt med att handelsavtal sägs upp följer nya avtal och nya pakter. EU och Japan är snart i hamn med ett eget avtal, USA och EU kan få ett nytt avtal i samband med ett möjligt nytt läge i Europa-parlamentet efter valet i maj.

– Teknologi
Den länge rådande modellen med produktion i Kina som sen skeppas över haven till Västvärlden utmanas med lokal produktion nära kunden t.ex. med hjälp av 3D-skrivare liksom lokal produktion av frukt och grönsaker i nya drivhus styrda med automatik för att snabba på växttakten. Pendeln börjar svänga mot lokal produktion, med påföljd att det istället blir råvarorna som ska transporteras till produktionsplatsen eller att försöka bli självförsörjande och därmed minska importen. Kina är ett exempel som nu strävar efter att bli självförsörjande på elektronikkomponenter som idag importeras från Japan.

Ett orosmoln är Mexiko där en vänsterregering tar plats efter att Andrés Manuel López Obrador blivit president för en sex-års period. I värsta fall lånar AMLO, som han kallas, några takter och recept från Hugo Chávez i Venezuela, vars ekonomi är i fritt fall.

Teknologi

USA utvecklar alltmer konsumentdata för att driva affärer utan att ha anstiftat något regelverk i stil med det GDPR som EU driftsatte under 2018. Här råder således en stor skillnad i synsätt mellan USA och EU. Uppsidan för USA är ekonomiskt tillväxt samtidigt som nedsidan är risk för hackerattentat och läckor utan att det leder till nån synbar konsekvens för teknologiindustrin i USA.

Bland världens teknologiföretag för smartphones pekar försäljningskurvorna nedåt för Samsung och Apple, medan de pekar uppåt för Huawei, Xiaomi, Oppo och Vivo – samtliga från Kina, där vi i Sverige bara har hört talas om Huawei och Xiaomi. Än så länge.

Apropå Kina, så vill Kina med sin plan Made in China 2025 redan 2019 fortsätta in i den fjärde industriella revolutionen med industrirobotar, AI, Big data och Cloud computing som tillsammans bildar basen för att återskapa tillverkning på ett helt nytt sätt.

Under 2019 förväntas en rad företag med teknologibas börsintroduceras, däribland; Uber, Slack och Airbnb.

Som molnföretag är Amazon det absolut största, följt av Microsoft och långt bak finner vi, hör och häpna, Google, som inte har lyckats nå den eftertraktade företagsmarknaden.

Äntligen börjar det tidigare så omtalade materialet grafen att visa sig i allt från kläder till bilar. I kinesiska Huaweis Mate 20x är det första gången grafen används i en smartphone. Grafen är också intressant för kläder då materialet har en extrem förmåga att behålla värme. Att det tagit lång tid för grafen att slå igenom är ändå inte så märkligt när man tänker på att det tog 130 år för transistorn att göra entré efter det att kisel upptäckts. Vi kommer att få se mer av grafen.

Konsumentmarknaden & detaljhandeln

Världens största marknad för elektriska drivna fordon, Kina, avser att växa. De som vill leverera till Kina får vackert inrätta sig i ledet för s.k. NEV’s (New Energy Vehicles). Kina tänker helt fokusera på att vara ledande inom området. Det hjälper också Kina att bli mindre beroende av importerad olja och bli av med den smog som omfamnar Kinas städer. Denna satsning skärper konkurrensen med västvärldens bilmärken och driver utvecklingen. Att Kina ser en hägrande exportvara till väst är ingen svår gissning. Kina sätter sig i förarsätet för NEV’s före USA.

Samtidigt är kostnaden för batterier fortsatt hög och batterier beräknas inte bli konkurrenskraftiga gentemot förbränningsmotorn förrän någon gång mellan 2024 och 2028.

E-handeln i Ryssland är splittrad med många små aktörer som under 2019 förväntas konsolideras till större giganter utan att Amazon, Facebook och Google alls är med. Rysslands utmaning blir att åstadkomma en tillförlitlig distribution, då dess postväsende har låg ranking.

Marijunan har varit i ropet och senare år har visat legaliseringar i flera länder. Under 2019 ökar dryckesindustrin sina insatser genom att erbjuda ”pot drinks”, alltså drycker som har tillsatts CBD, som är den icke psykoaktiva ingrediensen i marijuana, men som likväl har smärtstillande egenskaper. Utmaningen för cannabisindustrin är att cannabis effekt tar längre tid för kroppen att ta till sig jämfört med alkohol, vilket gör det svårare att förutse effekten av intaget.

Övriga trender inom konsumentmarknad och detaljhandel:

– Antalet filmpremiärer under 2019 ökar.

Shrink-flation ökar; det innebär att priset för en vara består men innehållet minskas.

– Bilhandelns konsumenter blir mer villiga att betala för touch-skärmar, körassistans-system, automatbromsar och väghållningsautomatik.

– Inom flygbranschen ökar ett nytt segment; Premium Economy, alltså ett mellanting mellan Business- och Turistklass.

– Ljud och lyssning fortsätter vara populärt. Försäljningen av hörlurar väntas öka.

Vi kommer också att få se nya fysiska butiker när e-handels-företagen startar popup-stores. Tänk t.ex. Adlibris, Apotea, Zalando m.fl, som tidigare inte haft någon fysisk butik och som nu kan ta plats i de lediga lokaler som uppstår när tidigare butikskedjor avvecklar.

Energi

Äntligen har vindkraften mognat och blivit konkurrenskraftig med hjälp av högre torn, större rotorblad och AI (Artificiell Intelligens). Likaså har dataanalysen förbättrats för att kunna förutse väderförändringar och på så vis optimera vindkraftsanvändningen. Nästa steg är den förväntade exponentiella utvecklingen av batterikapacitet för att kunna lagra den producerade energin till perioder när det inte blåser.

Gasledningen Nord Stream 2 kan komma att startas sent under 2019 och därmed öka exporten av gas från Ryssland till främst Tyskland. Därutöver byggs pipeline från Ryssland till Kina samt till Turkiet via en ledning under Svarta havet.

Solenergisektorn fortsätter att växa och Venezuelas oljeproduktion fortsätter även 2019 att falla.

Politik

I Europa präglas den politiska utvecklingen av Brexit som ska träda i kraft den 29 mars 2019, om den nu gör det. Polariseringen ökar med vänster i ena ringhörnan och höger i den andra. Extremhögern riskerar bli den största försvararen av 1900-talets välfärdsstat med fördelar för industrisamhällets samhällsklasser. Det förestående valet till Europaparlamentet kan vända upp och ned på det mesta när de bägge polernas kandidater kan ta plats.

I Frankrike har rörelsen de Gula Västarna vuxit fram som en gräsrotsrörelse. När de nu formerar sig föreslår de en ny form av demokrati som, medvetet eller omedvetet, hämtar delar ur den semi-demokrati som Alvin Toffler talar om i sitt framtidsscenario i boken The third wave från 1984. Möjligen är de Gula Västarna ett första tecken på en ny version av demokrati i Frankrike som skulle kunna sägas ha ett demokratiskt överskott jämfört med omvärlden. Frankrike har nämligen inte haft någon kommunsammanslagning sedan 1789 och därmed behållit ett levande lokalsamhälle med små byar med runt 1000 invånare där borgmästaren fortfarande kan fatta mikrofonen och genom byns högtalarsystem informera och invånarna kan gå och tala med borgmästaren på dennes kontor.

För Europa i stort ökar utmaningen med att vidmakthålla och utveckla alla regleringar och avtal som redan träffats; Eurozonen, Schengenområdet, Europeiska Ekonomiska området (EEA), Tullunionen, Europeiska unionen samt EFTA (European Free Trade Association). Det är kort sagt rörigt och svårgenomträngligt. Tyskland får ny förbundskansler om några år och i Italien har regeringar kort levnadstid historiskt sett. Det är upplagt för en rörig och rörlig tid i Europa.

I USA börjar det redan dra ihop sig inför presidentval igen under 2020. Innan dess ska Demokraterna välja kandidat, vilket kan vara en såväl jobbig som skadlig process för partiet och nog så knepigt när motståndaren heter Donald Trump, som inte drar sig för att provocera.

I Indien är det dags för val under 2019. Premiärminister Narendra Modi vann 2014 genom att lova en blomstrande framtid. Sedan dess har oljepriset höjts och valutan sänkts samtidigt som jobbtillväxten är skral. I potten ligger nationalism och religion.

Finans

De privata bolagen i Kina har bidragit till dess starka tillväxt. När så tillväxten bromsar beroende på alla oreglerade finansbolag samt även som följd av Trumps tullar, ökar behovet för Kina att hantera sin rekordstora statsskuld. Lyckas de inte med det kommer svallvågorna att svepa över världen.

Livförsäkringsbolagen ser nu möjligheten att optimera sin verksamhet genom tillgång till hälsodata, genererat från de mängder av armband, sensorer och träningsdata som människan omger sig med.

Fastighetsmarknaden generellt sett förväntas sakta in, men fortsatt hålla sig på den positiva sidan på en stabil nivå.

Övergripande ökar vikten av att se om sitt kapital när världen fortsätter in i den ekonomiska vintern på den ekonomiska livscykeln.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis rullar 2019 på nästan lika väl som 2018. Ekonomer och forskare strider om en större lågkonjunktur ska infalla eller inte. USA och Kina är störst och resten av världen har att förhålla sig till detta faktum vare sig vi vill eller inte.

Mycket ekonomi före allt annat blir det. Precis som i svenska valet där landets budget blev ledande före valet av regering. Servettskiss kallade Löfvén tilltaget. På samma vis har Trump gjort servettskisser som har givit god utdelning och ser ut att fortsätta göra så.

Politiskt är läget allt annat än stabilt i Europa med Brexit, en fransk president med nationalekonomiska och opinionsmässiga problem och en efterträdare till Angela Merkel utsedd och vänsterpopulism och högerpopulism i kulisserna som bara väntar på att få sin tid och roll på den europeiska politiska scenen.

Vi åker ännu ett år framåt in i det tidevarv som Alvin Toffler rubricerat som The third wave. Och för varje år lämnar vi strukturer och modeller från förra århundradet alltmer bakom oss och ingenting kommer nånsin att bli som förr. Vi kan uppfatta det som att oordning uppstår men i själva verket är det nyordning vi åstadkommer stegvis. Eller för att citera Mark Twain; historien upprepar sig aldrig – den rimmar.

Till sist önskar jag alla en God fortsättning på det nya sista året på 2010-talet!