Att säkert förutse framtiden är omöjligt. Ändå kan vi försöka med det vi vet och tror oss veta utifrån iakttagelser och spaningar. Här är min trendspaning på vad närmaste året, 2018, kommer att innehålla på en global nivå.

Övergripande

Världsekonomin växer. Vad gäller BNP per capita är det främst USA, Canada, Australien, Frankrike, Tyskland, England, Belgien, Holland, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island och Japan som leder. Spanien, Italien och Portugal tillsammans med Brasilien, Turkiet, Grekland, Saudi-Arabien och Ryssland har något lägre BNP per capita Bottenligan vad gäller just BNP per capita innehar stora delar av Afrika och Indien med närliggande grannar. Men å andra sidan har Indien och Kina den absolut högsta tillväxten i ekonomin med 7 respektive 6.4% i prognos för 2018. Och denna tillväxt är i paritet med tillväxten under 2017, så vi kan säga att det rullar på” ganska bra. En notabel trend är att såväl näringslivsfolk som konsumenter har börjat skaka av sig alla de geopolitiska hot som växt de senaste åren. Alltfler nonchalerar dem rakt av och fortsätter som om inget hänt. Det politiska och geopolitiska verkar inte ha samma påverkan längre. I Europa är läget spänt mellan Frankrike och Tyskland där Macron, som få trodde skulle bli president för ett år sedan, och Merkel, som har utmaningar att få ihop en regering på hemmaplan. Macron vill ha ökad fiskal integration, vilket är något som de flesta tyskar motsätter sig. Ett bekymmer för den globala ekonomin som helhet är att återhämtningen har byggts mycket på nya lån och skulder, vilket kommer att kännas av i nästa lågkonjunktur.

Ekonomi

Under 2018 kommer centralbanker att börja vrida åt kranen igen, efter år av låga räntor. Oenighet råder i vad som var rätt eller ej. Trots allt kan de flesta nu konstatera att det låga priset på pengar har lyckats stävja en global finanskollaps och fått aktier och finansiella instrument att nå rekordnivåer. Förvisso har inte centralbankerna nått sina inflationsmål vilket visar att tillväxten inte riktigt tagit fart ändå. Centralbankerna fokuserar nu på att tygla alla excesser som skulle kunna sätta scenen för nästa crash.

Politiska val

2018 innefattar två större politiska val; Mexiko och Brasilien. I Mexiko råder en vänstervåg, vilken genererar viss investeringsångest hos näringslivet. I Brasilien är folket trötta på alla korrupta politiker och försöker hitta någon ”ren” politiker. Även här råder viss investeringsångest under 2018. I Sverige ska det hållas Riksdagsval i september 2018. Inget är tydligt, inget är klart. Den världsomspännande övergripande trenden är som jag nämnt att alltfler bryr sig allt mindre om partier och politiker. Därav vore det inte konstigt om det skulle visa sig att valdeltagandet i Sverige 2018 blir lågt. Men allt kan hända. Apropå val, i England är det som bekant svettigt för Theresa May. Det finns flera scenarier för att INTE genomföra Brexit, där startpunkten i varje scenario börjar med att May lämnar scenen.

Teknologi

Det är väldigt många åtal och anklagelser mot och mellan de amerikanska teknologibolagen med Google, Amazon, Apple och Microsoft i spetsen. I Tyskland pågår undersökningar mot Facebook avseende deras regler för användarna. I Kina satsar man och gör allt för att bromsa åtkomsten till och från de amerikanska drakarna. I Europa regleras persondatalagringen hårt när GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft i Maj. Straffen för att inte följa GDPR är kännbara. Övergripande är således mycket juridik kontra teknologi att vänta. Cybersäkerhetsfrågorna växer. Förutom personliga intrång och anklagelser kommer framtida hackers att kunna styra mycket mer då IOT (Internet Of Things) också växer. Nån okänd hacker kommer att kunna stänga av lyset hemma hos just dig. I förlängningen är det kanske ändå inte cyberattackerna i sig själva som är det största hotet, utan möjligen konsekvensen av dem, som kan skapa konflikter mellan länder, stater, världsdelar och leda till regelrätt krig såsom en överreaktion. 2018 är det 50 år sedan människan satte sin fot på månen. Nu talar vi om ”Commercial Spaceflight”. Stora kapitalstarka krafter såsom Google, Boeing, Elon Musk, Richard Branson och Jeff Bezos jobbar med att få fram raketer och farkoster för att kunna erbjuda en färd runt vårt klot på hög höjd eller varför inte en tripp till månen. 5G, femte generationens mobiltelefoninätverk, eller nätverk för Internet Of Things, är en viktig komponent för bland andra vårt svenska Ericssons överlevnad. Utvecklingen är kraftig och testverksamheten omfattande. I Tallins hamn har Telia testat en installation som gav över 500 Mbps i hastighet. Även om vi får vänta till 2020 för att få se de första kommersiella driftsättningarna lovar teknologin gott. Om dagens 4G Turbo kan ge runt 64 Mbps, så kan 5G ge från 100 till 1000 Mbps, med en topphastighet på 20 000 Mbps. Trådlöst. Kapaciteter för att i realtid överföra de mänskliga sinnen som Artificiell Intelligens och robotar växer med.

Detaljhandel

Elbilar är populärt att tänka på och prata om. Men faktum är att ekonomin runt dem är skral. Tack vare statliga subventioner finns de överhuvudtaget. Produktionskostnaden är hög och lönsamheten låg. Bränsleekonomi avgör kundens val och där har ytterligare effektiviseringen av bensinmotorn högst potential för att ge någon effekt i närtid. Det har redan skett och kan ske ännu mer. Elbilens utmaning består i nätet runt den, som ännu inte är dimensionerat eller strukturerat för att mata alla elbilar. E-handel växer 3 gånger mer än traditionell handel. Utmaningen handlar om returerna, där uppåt 30% går i retur i vissa segment jämfört med motsvarande 9% vid handel över disk. Utveckling pågår för att göra returer mindre kostsamma. Turismen växer, mycket beroende på kinesiska ”millennials”, dvs. personer födda mellan 1981 och 2004, som är en stor grupp och gärna reser mycket. 2016 gjordes dessa kinesiska Millennials tillsammans 82 miljoner resor utomlands och utgör därmed 60% av Kinas utrikes resande. Kinas millennials hänger på de kinesiska motsvarigheten till Facebook Messenger och Twitter, som heter WeChat och Weibo för att få tips var man kan resa och vad man ska uppleva. Vad gäller streaming av media, video och ljud är sport den stora tillväxtarean. Det är Twitter, Facebook och Amazon som konkurrerar genom att bjuda över varandra för att få streama fotbollsmatcher och cricketspel. Traditionella media ser på. Efterfrågan på ekologisk mat växer. Fler vill konkurrera och produktionsmetoderna effektiviseras. De mindre producenterna får svårt att konkurrera i takt med att ekologiska produkter kan erbjudas i större utsträckning och till priser som fler har råd med. Ekologisk volymbusiness är på gång.

Energi

Fler källor för flytande naturgas upptäcks i USA samtidigt som efterfrågan på gas ökar i Europa, vilket också sker samtidigt som relationerna till den stora tillverkaren Ryssland inte är de bästa. Det leder till att Europa börjar importera flytande naturgas från USA. På den energifinansiella sidan lär Saudi-Arabiens planer på att sälja aktier i statliga oljebolaget Aramco på börsen bli en rysare. En stor aktör får sitt värde satt öppet när uppskattningsvis 50 miljarder US-dollar, cirka 60% av svenska statens årsbudget, sätts på börsen. Nya oljefyndigheter ser samtidigt dagens ljus i Mexiko, Venezuela och Brasilien. Och samtidigt med detta stöter skifferbrytning, så kallad ”fracking”, på tekniska bekymmer. Vissa bedömare menar att ”fracking” som metod har nått sin peak och kommer att minska.

Politik

Som jag inledde med finns många signaler på att näringsliv och invånare bryr sig allt mindre om politiska partier och politiker. Endast runt 30% av USA’s medborgare gillar vad Trump gör samtidigt som Trump redan jobbar på sitt återval 2020. Frankrikes president Emanuelle Macron uppges få förtroende från 48% av Frankrikes befolkning. I Sverige hade 35% av svenskarna förtroende för Löfvén i senaste mätningen. Om Trumps skattereform blir verklighet är det troligt att många amerikanska företag tar hem sina pengar från utlandet till USA, vilket driver på den amerikanska ekonomin än mer med lägre arbetslöshet och stigande räntor som följd. Vanligtvis brukar USA-trenden återspeglas i Europa med en viss fördröjning, alltså något bortom 2018.

Sammanfattningsvis

Världsekonomin återhämtar sig och de teknologiska landvinningarna ger mänskligheten nya möjligheter till rikare liv under längre tid. Vi befinner oss i en tid som Alvin Toffler benämner som övergången från Second Wave till Third wave, ett skifte för vår civilisation i paritet med, eller kanske rent av något större än, övergången från Jordbrukssamhälle till Industrisamhälle. En rad omställningar och omstruktureringar har redan skett och fler kommer att ske. I övergången kommer de som insett Third Wave att slitas mot de som inte insett och envist hänger kvar i Second Wave. Det blir friktion naturligt nog, men det hindrar inte utvecklingen. På kort sikt, vilken en trendspaning på 2018 med automatik blir, förefaller det bli ett bra år för många, utan större dramatik, på väg mot Third Wave. God fortsättning på nya året!