Mot en fantastisk framtid.

Det finns tre sorters vetskap; det vi vet att vi vet, det vi vet att vi inte vet och det vi inte vet att vi inte vet. Vad gäller framtiden blir med en naturlighet all vetskap av de två senare sorterna. Kort sagt: vi vet inte.

Om vi ändå försöker att med hjälp av historiens förmåga att rimma på sig själv och kända fakta att göra en förutsägelse kan vi komma ganska långt, har det visat sig.

Här följer min spaning om vad vi kan vänta oss av år 2017 i världen:

Övergripande kan man säga att världsekonomin torde röra sig i sidled, alltså ingen större förändring. Bakomliggande faktor är att efter år av låg tillväxt har människor kommit tro att detta tillstånd är det nya normala. I Japan kämpar man fortfarande med deflationspsykologin sedan mer än 20 år tillbaka. I USA finns nu förväntan på Donalds Trumps löften om ökad tillväxt. Indien är å andra sidan inne på sitt tredje år i följd som den av världens stora ekonomier som växer snabbast. Kina fortsätter att växa 6,2% under 2017 menar Internationella valutafonden.

Den hittillsvarande tron på globaliseringens fromma har kommit att skakas om. Med agendor för omförhandling av handelsavtal och Storbritanniens förväntade begäran om utträde ur EU kan globalization övergå i slowbalization, alltså att globaliseringstakten avtar.

Europa kantas av politiska val under 2017. Det började egentligen redan i december 2016 med ett referendum i Italien, som kunde fått Italien och dess banker att skaka rejält, med följdverkningar samtidigt som populistiska rörelser på högerkanten kunde vunnit. Och samma dag röstade Österrike om vem som ska regera. Högerpopulismen var närvarande i högsta grad men nådde inte de framgångar många förutspått. I mars ska Nederländerna hålla allmänna val och även där är högerpopulister i framkant. Störst och möjligen vägvisaren lär Frankrikes presidentval i maj bli, där Nationella Fronten förväntas vara med i slutrundan. Ungefär samtidigt sker parlamentsval i Tyskland, även där med högerpopulism i salongerna.

Populism, såväl höger om vänster, har dock den bestämda egenskapen av att inte vara hållbar.

I såväl Italien som Frankrike finns nya företrädare till nya grupperingar som inte vill placera sig på höger-vänster-skalan överhuvudtaget och som kan vara de första tecknen på en ny form av demokrati en bit bortom 2017.

Det saknas inte tillfällen till rejäla svängningar.

Inom den teknologiska sektorn kan vi notera att tillväxten av Smartphones, iPhone och Android, planar ut, med en mättad marknad. Utbudet på konsumentmarknaden är stort och kan närmast ses som överbefolkat. Det leder till att producenter nu vänder sig till företagsmarknaden istället, främst med Services/Tjänster på nätet, Säkerhetsprogramvaror, Fordonsindustriteknologi och Teknologi inom vårdbranschen.

Virtual Reality är hett efter att ha pekats ut som 2016 års julklapp. Frågan är närmast vem som ska ta hand om, vem som ska bli ledande på VR. Historien lär oss att nya företeelser kräver nya aktörer. Det är absolut inte givet att de etablerade, såsom Google, Facebook, Apple eller Microsoft blir vinnare.

Mellan USA och EU ökar friktionen när EU agerar med regleringar och böter kontra amerikanska produkter och tjänster.

De kinesiska före detta lågprismärkena för mobiltelefoni försvinner gradvis och ersätts av high-end produkter avsedda att direkt konkurrera med nuvarande high-end, dvs. Apple och Samsung.

Facebook och Microsoft lägger egna kablar över atlanterna för att öka kapaciteten på nätet, i motsats till de tidigare kablarna ägda av teleoperatör och dess konsortier. Enligt internationella avtal hanteras atlantkablar som båttrafik. Och båtar färdas ganska fritt.

Tillväxten och framfarten av robotar och det som IBM kallar för kognitiva system fortsätter i oförminskad takt. Ett exempel är Replika som kan lära sig en människas kommunikationsstil och imitera. Det ger så märkliga effekter som att när en robot lärt sig en människa kan roboten efter människans död fortsätta att agera på samma vis som den döda människan. Fascinerande eller skrämmande.

Den skrockfulle skulle kunna hävda att årtal som slutar på 7 innebär en finanskrasch. Det största börsfallet under en dag någonsin på Wall Street inträffade 1987, Asiens finanskris bröt ut 1997 och 2007 inträffade den största finanskraschen sedan den stora depressionen på 1920/30-talet. Vad ska vi komma att skriva om 2017?

På en övergripande nivå finns ingen brist på Kapital men det saknas Idéer.

Om London inte lyckas behålla sitt finansiella centrum till följd av Brexit kan New York komma att axla den rollen.

Inom detaljhandeln ökar generationen Millennials, även kallad generation Y, sin andel och millennials vill se ett större engagemang innan de köper, med showrooms med servicepersonal som visar och demonstrerar i rak motsats till pallförsäljning.

Begreppet organisk sjunker undan. Istället ska varorna vara hållbart tillverkade och billigare än organiskt.

Hela detaljhandeln blir alltmer fragmenterad då de olika konsumentgenerationerna har olika stil och efterfrågan. Vi har;

Millennials, som är födda mellan 1982 och 2004 är hälsomedvetna, gillar att dela, spenderar mer på upplevelser än materiella ting. De vill ogärna äga något, förutom bostaden.

Generation X, som är född 1965 till 1982 handlar mycket och gärna för att förgylla sitt hem.

Baby boomers, som är födda 1946 till 1964, minskar sin tidigare högkonsumtion, mera av pengarna går till vård samtidigt som de står för nära 67% av nybilsförsäljningen, 50% av datorinköpen och 33% av biobiljetterna, i USA.

Dinks, alltså Double Income No Kids, som är en produkt av 80-talets yuppieera handlar mycket, har flera bostäder och hem, dyra hobbies och gott om pengar för behandlingar av olika slag och spa och har lättare för välgörenhet.

Samtidigt finns fortfarande ”one percenters” med det menas de som konsumerar mera Champagne, kaviar, lyxviner och segelbåtar samtidigt som de minskar på samlarvaror.

Den mobila plånboken växer inom egna kedjor som t.ex. Starbucks. Det är bekvämligheten och lojalitetsprogrammen som är nyckeln och leder till ökad försäljning.

Inom energisektorn kommer USA att fortsätta med sin fracking och därmed exportera mer flytande naturgas än det importerar, vilket främjas av att den nya Panamakanalen öppnat som kan ta de stora nya LNG-fartygen.

Ryssland pumpar upp rekordmycket råolja, men en ny skatt dämpar vilket förväntas minska produktionen från 2018. Saudiarabien avser att pumpa upp mindre mängd råolja och Kina tänker köpa mycket olja under 2017. Det går trögt för solpanelerna och Indien kommer att behöva mycket energi under sin tillväxtfas.

Globalt sett kommer kol att plana ut medan olja, naturgas, förnybart och kärnkraft växer.

Sammanfattningsvis
2017 rör sig i sidled avseende tillväxtsiffror, men är desto mer rörligt och rörigt på den politiska scenen. Får vi tro George Friedman, som haft mycket rätt hittills, kommer denna rörighet och rörlighet, dessa svängningar och slag att bestå fram till mitten eller slutet av nästa decennium alltså nån gång mellan 2025 och 2030. Så ta fram säkerhetsbältena.

Även om det kommer att krävas säkerhetsbälten på nästa delsträcka finns mycket som talar för att världen utvecklas till en allt bättre plats. Alvin Toffler beskriver redan 1980 i boken The Third Wave det som de facto har skett de senaste åren och det skifte från andra vågen till tredje vågen som vi befinner oss i. Vartefter vi tar oss igenom denna röriga övergång från andra till tredje vågen kommer vi att se hur sjukdomar botas, svält och fattigdom minskar och välståndet ökar på vårt klot.

Så håll ut, även om det gungar nu, spänn fast säkerhetsbältena och häng med mot en fantastisk framtid!