Bransch för bransch.

Vi har sett det förr. Bransch efter bransch, företag efter företag drabbas av disruption.

Någon annan kommer och gör det bättre, effektivare, snabbare, på ett annat vis, med andra metoder, som nästan alltid förstör för de etablerade och nästan alltid till gagn för kunden, konsumenten eller medborgaren.

Ständigt dessa disruptioner.

Utan att gå in på det politiska budskapet från, i det här fallet Donald Trump, finns det något att lära av Trumps triumf?

Vi har de senaste 10 åren sett att:

  • Über blivit världens största taxiföretag, utan att ha några taxibilar.
  • Facebook blivit världens mest populära mediaföretag, utan att skapa något innehåll.
  • Alibaba blivit världens största detaljhandel, utan att ha något lager.
  • Airbnb blivit världens största tillhandahållare av logi, utan att äga någon fastighet.

Nu kan vi lägga till att:

Trump blivit världens mäktigaste politiker, utan att ha någon politisk erfarenhet.

Vad vi kan då lära oss?

Jo, att Hillary Clinton, valexperter m.fl. precis som Kodak, Xerox, Nokia och flera andra helt enkelt inte kunde förstå och förutse den disruptiva kraften, som är så stark att den skövlar allt som står i dess väg, oavsett om det är en multimiljardindustri eller en politiker med 30 års erfarenhet.

Alltihop blev omkörda och vilseförda av disruptioner. Dessa ständiga disruptioner.

Samtidigt befinner vi oss i en förändring från VAD:et till HUR:et.

Jag har länge hävdat ”Det är viktigare att göra rätt sak än att göra saken rätt. Och när du ändå gör rätt sak kan du lika gärna göra den rätt.”

Men det gäller inte längre.

Nu gäller ”Det är viktigare att göra saken rätt än att göra rätt sak. Och när du ändå gör saken rätt kan du lika gärna göra rätt sak.”

Var det möjligen så Trump gjorde?

Genom att spana in i framtiden och söka efter disruptiva mål kan vi förutse områden där disruptionen kommer att slå till.

Vi kommer att se fler disruptioner. Det finns dessutom bara ett motmedel mot disruptioner; att göra en disruption, alltså att bli ännu bättre!