2007-06-26 – Wikinomics

Ordet föddes som titel på en bok, skriven av Don Tapscott. Ordet avser att beskriva den era som nu växer fram och som vilar på fyra fundamentala beteenden: – Openness (öppenhet) – Peering (jämlikt samarbete) – Sharing (dela med sig) – Acting...

2007-06-11 – Change Management

Kokbok för förändringsledning, på svenska och engelska. Hur genomför man en förändring, i dessa falla avseende datorsystem? Vad behövs och vilka metoder finns? Finns det någon checklista? I Kunskapsbanken under rubriken ”IT-relaterat” återfinns två...

2007-06-07 – Service ökar

Service – Tjänster är en ökande industri. Antingen kan vi köpa Produkter eller så kan vi köpa flera produkter sammansatta till en Lösning, eller så kan vi köpa Service där nyttan levereras till oss. Service, översatt till Tjänster, är den naturliga utvecklingen...