Ordet föddes som titel på en bok, skriven av Don Tapscott.

Ordet avser att beskriva den era som nu växer fram och som vilar på fyra fundamentala beteenden:

– Openness (öppenhet)

– Peering (jämlikt samarbete)

– Sharing (dela med sig)

– Acting globally (globalt agerande)

Andra har bidragit med ord och uttryck såsom crowdsourcing, ”kraften av många”, ”prosumers” (producent och konsument) m.m. Gemensamt för alla är att det handlar om att många samarbetar.

Det finns flera mycket konkreta exempel på nyttor skapade genom enkelt och snabbt samarbete. Se alla forum för alla varierande kunskaper och discipliner som finns på Internet, där alla kan bidra med det den enskilde kan, och som ger den sökande rekordsnabba svar. Se också hur Wikipedia vuxit rekordsnabbt till ett uppslagsverk med både bredd och djup. Sökbart på Internet och ständigt pågående utveckling.

Wiki är ett hawaiianskt ord och betyder ”quick”, dvs. snabb.

Övergripande handlar Wikinomics om effektivisering, snabbhet och utjämning. Samtliga dessa tre parametrar påverkar vår ekonomi och därför behöver vi ett nytt ord. Ordet är Wikinomics.