Service – Tjänster är en ökande industri. Antingen kan vi köpa Produkter eller så kan vi köpa flera produkter sammansatta till en Lösning, eller så kan vi köpa Service där nyttan levereras till oss. Service, översatt till Tjänster, är den naturliga utvecklingen när företag integrerar sig framåt i värdekedjan. Detta gäller inte minst inom IT-sektorn, där alltmer kan köpas färdigt, som en tjänst. Vi kan se alltfler erbjudanden som börjar på ordet ”Service”. Det gör att alltfler producenter behöver ställa om sig från produkt/lösnings-leverantörer till Service-leverantörer. Att sälja och leverera Service är inte samma sak som att sälja och leverera produkter och lösningar. Omställningen kräver i sig Change Management. ”Service handlar om att skapa positiva upplevelses, för kunden.”. ”Service består av två processer; kundens ”jobs to be done” och servicegivarens ”människa och maskin”. De möts i sanningens ögonblick. Då skapas upplevelsen.. Service kräver utbildning. Service kräver servicestrategi. Service kräver en plan, metod och mål. Service är till 80% människa-till-människa. Som hjälpmedel finns ITIL och ITSM (IT Service Management).