Kokbok för förändringsledning, på svenska och engelska.

Hur genomför man en förändring, i dessa falla avseende datorsystem? Vad behövs och vilka metoder finns? Finns det någon checklista?

I Kunskapsbanken under rubriken ”IT-relaterat” återfinns två PDF’er, på såväl svenska som engelska, som kan användas som kokbok, guideline och checklista när förändringsprojekt för IT-system ska genomföras. De är kortfattade och på rubriknivå. Önskar du mera hjälp är du välkommen att kontakta Staxo AB