2006-05-16 – SOA-essentials

Nytt dokument – ”SOA essentials – Vad SOA handlar om” i Kunskapsbanken SOA är ett ord i ropet. Det finns många tolkningar av vad begreppet står för och antalet seminarier och föreläsningar är stigande. I denna relativt korta PDF finns samlat...

2006-05-09 – Dekomponering

Dekomponering pågår för tillfället. Dekomponering innebär att vi plockar isär. I nuläget dekomponerar vi de stora systemen och sätter samman i en nya arkitektur – SOA, där flödet styr. Affärssystemen är utsatta för dekomponeringstrycket. Av vissa blir det bara...

2006-05-02 – Content Management System

Content Management System är ett brett begrepp. Det kan sägas innehålla allt från filarkiv till webloggar (bloggar) och hela webplatser (siter). Rakt översatt betyder CMS – Innehålls Hanterings System. I ett sådant system ingår begrepp såsom layout, publicering,...