Nytt dokument – ”SOA essentials – Vad SOA handlar om” i Kunskapsbanken

SOA är ett ord i ropet. Det finns många tolkningar av vad begreppet står för och antalet seminarier och föreläsningar är stigande. I denna relativt korta PDF finns samlat kärnan av vad SOA handlar om. Som många sagt tidigare är det ett tankesätt (mindset) och inget verktyg (toolset). Det finns ingen absolut definierad väg för att göra SOA. Det finns flera. Det finns dock ett antal begrepp som alltfler börjar enas runt. Enligt Gartners hypekurva ska SOA ned i ”besvikelsens dal” innan det blir moget för produktion. Några har redan tagit sig förbi denna dal och realiserat delar med ett SOA-tänk.