Content Management System är ett brett begrepp.

Det kan sägas innehålla allt från filarkiv till webloggar (bloggar) och hela webplatser (siter). Rakt översatt betyder CMS – Innehålls Hanterings System. I ett sådant system ingår begrepp såsom layout, publicering, lagring, åtkomst och interaktion. Många finns som open-source och är synnerligen enkla att driftsätta. På opensourcecms.com finns de flesta samlade och kategoriserade efter behovet.