Dekomponering pågår för tillfället.

Dekomponering innebär att vi plockar isär. I nuläget dekomponerar vi de stora systemen och sätter samman i en nya arkitektur – SOA, där flödet styr. Affärssystemen är utsatta för dekomponeringstrycket. Av vissa blir det bara en huvudbok kvar.

Mycket pekar också på att operativsystemet Windows kommer i sin sista ”mastodontversion” i och med Windows Vista som väntas anlända om något år. Därefter dekomponeras även det.

Angränsande begrepp är bundling och unbundling. Först kom stereoanläggningen ”bundlad” med allt inbyggt. Sen ”unbundlades” den så att vi fick en låda för varje funktion. Sen ”bundlades” den igen, fast i något mindre format. Så svänger pendeln.

Ett sätt att dekomponera är att virtualisera. Att dela upp en dators kapacitet i ett antal virtuella datorer gjorde IBM redan för nära 50 år sedan med VM (Virtual Machine). Därmed blev de virtuella maskinerna skyddade från varandra.

Virtualiseringen kan nu även ske i de vanliga Windows/Linux miljöerna. Det går att driva en Windows-miljö i en virtuell maskin på en Linux-dator eller an Apple-dator. Förvisso kräver det processorkapacitet, men våra procesortillverkare ligger inte på latsidan. Allt fler leverera nu chips innehållande flera processorer.

Historiskt har vi ”packat in” de gamla mjukvarumiljöerna i virtuella paket i de nya miljöerna. Sålunda ska både Windows och MAC-OS packas in i en virtuell maskin någon dag i framtiden.