Process as a Service

Från ASP till SaaS till PaaS. År 2000 talade vi ASP, Application Service Provider, där applikationerna skulle finans tillgängliga på nätet. Sex år senare dyker uttrycket SaaS, Software as a Service upp, där mjukvaran likt ASP finns tillgänglig på nätet. Inga egna...

Computing Decennier

Decennier av datorisering har vi haft. Decennier av computing lär vi ha i framtiden. I vår önskan att se in i framtiden kan en blick i historien ge oss information. Historiskt och framåtblickande finner vi nedanstående Computing Decennier. 1960-talet Mainframe...