Decennier av datorisering har vi haft. Decennier av computing lär vi ha i framtiden.

I vår önskan att se in i framtiden kan en blick i historien ge oss information. Historiskt och framåtblickande finner vi nedanstående Computing Decennier.

1960-talet

Mainframe computing – central arkitektur baserad på resource-sharing

1970-talet

Mainframe computing – central arkitektur baserad på time-sharing och virtuality (memory, disk etc.)

1980-talet

Mini computing – decentral struktur och distribuerad arkitektur baserad på time-sharing

1990-talet

Desktop computing – distribuerad struktur och client-server arkitektur

2000-talet

Personal computing – nätbaserad, två/tre-skiktslösningar client-server arkitektur och web-applikationer

2010-talet

Utility computing/Cloud computing – nätcentrerad och service orienterad (SOA)

Vid varje skifte mellan computing decennier har det funnits en eller flera stora aktörer i det gällande decenniet samtidigt som nya uppstickare för det kommande decenniet visat sig. Striden har varit mellan decenniernas förespråkare. Några aktörer lyckas ta sig över från ett decennium till nästa, medan andra förblir kvar och upplöses vartefter. Mönstret upprepas ideligen. Med intresse följer vi vilka som följer med in i 2010-talet.