Från ASP till SaaS till PaaS.

År 2000 talade vi ASP, Application Service Provider, där applikationerna skulle finans tillgängliga på nätet. Sex år senare dyker uttrycket SaaS, Software as a Service upp, där mjukvaran likt ASP finns tillgänglig på nätet. Inga egna installationer förutom en dator med en webbrowser inbyggd behövs. Allt annat tillförs av någon extern part.

Nästa steg i utvecklingen börjar nu höras under förkortningen PaaS, Process as a service, och avser att hela affärsprocesser tillhandahålls såsom en tjänst av en extern part. Det kan vanligtvis vara ekonomi-service eller personal-service, dvs. Finance och Human Resources läggs ut på entreprenad.