2006-09-28 – SOA-operativsystem

Den som kan datorhistoria vet vad som komma skall. Alltsedan datorns födelse har nya uppfinningar tillkommit. Och för varje gång de nya modulerna väl grupperats och samlats har det funnits behov av att slå ihop dem under ett tak. Ett begrepp. Först hade vi datorn som...

2006-09-18 – Avlövningsmetoden

Avlövningsmetoden är en generell metod för hur man kan gå till väga för att förändra. I Kunskapsbanken under rubriken IT-relaterat finns en ny PDF som beskriver hur denna metod kan nyttjas för de som traditionellt har en AS/400 med flera system.