Avlövningsmetoden är en generell metod för hur man kan gå till väga för att förändra.

I Kunskapsbanken under rubriken IT-relaterat finns en ny PDF som beskriver hur denna metod kan nyttjas för de som traditionellt har en AS/400 med flera system.