2006-08-28 – Beslutskvalité

Beslut fattar vi varje dag, ideligen. Vi vill att besluten ska vara bra. Ha god kvalité. Det ger anledning att fundera på vad som krävs för ett bra beslut. En mycket enkel modell för bra beslut finns i Kunskapsbanken under rubriken...

2006-08-01 – Ajax för alla

Ja, så blir den svenska översättningen på det amerikanska initiativet ”Ajax for everyone” Vad det handlar om är program som ersätter Microsofts berömda Office-paket, med ny teknologi – Ajax. Den ger möjlighet till samma höga interaktitivet som ett...