Beslut fattar vi varje dag, ideligen. Vi vill att besluten ska vara bra. Ha god kvalité.

Det ger anledning att fundera på vad som krävs för ett bra beslut. En mycket enkel modell för bra beslut finns i Kunskapsbanken under rubriken Management-relaterat.