Chief Digital Officer – CDO

Från ADB-chef till CDO. Jag verkar sedan 35 år i den bransch som när jag började benämndes ADB. Därmed har jag också förmånen att se, driva och delta i ständig förändring och förbättring och de yrkesroller som därur bildas. På 1970-talet var det ADB-chefen som drog in...