Cloud Sweden

Läroböcker i nytt paradigm När vi år 2012 befinner oss i det paradigmskifte av leveransform, från produkter och lösningar till färdiga tjänster, direkt brukbara affärsnyttor, är det med stor glädje som vi kan konstatera att en grupp människor, under Dataföreningens...