Läroböcker i nytt paradigm

När vi år 2012 befinner oss i det paradigmskifte av leveransform, från produkter och lösningar till färdiga tjänster, direkt brukbara affärsnyttor, är det med stor glädje som vi kan konstatera att en grupp människor, under Dataföreningens paraply, tagit sig an uppgiften att guida oss på vägen. Arbete har pågått i två års tid och resultatet är lysande.

Initiativet kallas Cloud Sweden och har sin egen logotype 

I nuläget har fyra dokument publicerats, som är utmärkta hjälpmedel, läroböcker för såväl de som avser använda molntjänster, som de som avser att börja leverera med hjälp av molnet. Sålunda har både kund och leverantör påtaglig nytta av dessa dokument.

Dokumenten behandlar områdena

  • Affärsnytta
  • Säkerhet
  • Juridik
  • Infrastruktur
Ett femte dokument rörande integration uppges vara på väg.
Dokumenten kan laddas ned direkt från Cloud Swedens site på cloudsweden.se