Bring Your Own – and support yourself

Självförsörjningstrenden. Det är rimligt att förväntas sig att den anställde har en egen klocka, egna glasögon och egna kläder och skor. Att ha en egen bil, som nyttjas i tjänsten mot kilometerersättning är heller inget konstigt. Helt logiskt förväntas också att själv...