Självförsörjningstrenden.

Det är rimligt att förväntas sig att den anställde har en egen klocka, egna glasögon och egna kläder och skor. Att ha en egen bil, som nyttjas i tjänsten mot kilometerersättning är heller inget konstigt. Helt logiskt förväntas också att själv sköta sin klocka, putsa sina glasögon och tvätta sina kläder samt ge service till bilen.

Bring-Your-Own (BYO) trenden utvecklas och flera företag tar ett steg ytterligare och ger de anställda möjlighet att välja mobiltelefon/smartphone och andra digitala arbetsverktyg.

En variant är självaste Google, som deras CIO Ben Fried beskriver det, i Business Week. ”Vi köper en dator till personalen och låter dem själva välja vilket operativsystem och vilken programvara de vill och behöver ha. Som ett resultat av detta blir våra användare mer ”själv-supportande”.

Han fortsätter: ”Anledningen till att de väljer sin egen teknologi är förmodligen för att de kände väl till den eller tyckte om den eller ville lära sig den. Alla dessa anledningar leder till en bättre situation än om du, som CIO, istället sa till dem vad de skulle göra.”

Genom självförsörjningstrenden finns sålunda såväl supportvinster som utvecklingsvinster att hämta.