Molniga svenska nyttigheter

Cloudsweden. Under Dataföreningens hatt agerar Cloudsweden som beskriver sig själva med orden ”Cloud Sweden är kompetens- och inspirationsgruppen för dig som har en inneboende passion kring Molnen”. Definitionen stämmer väl överens med begreppet...

4M – Moore, Metcalfe, Mobile och Moln

Från Minidatortiden via Persondatortiden till Molntiden. Det finns vissa lagar som är viktigt att inse och förstå. En av de första är att allting kostar mindre att producera och ger lägre priser, över tiden. Det har med inlärningskurvan att göra. Första gången...